Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tak to się zaczęło…, czyli o edukacji w Załęczu Małym i odzyskaniu niepodległości przez Polskę

17 listopada 2018 roku w  naszej szkole obchodzono uroczysty Jubileusz 100-lecia szkoły oraz gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Był to piękny, słoneczny sobotni dzień jesieni.

            Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szkoły i przemarszem do kościoła filialnego Podwyższenia Krzyża Świętego w Załęczu Małym. Wśród zebranych znaleźli się: licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władzy gminnej oraz powiatowej, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i  ich rodzice oraz mieszkańcy wioski. Na czele pochodu szła orkiestra „Ogniki”, której muzycy przygrywali maszerującym. Tuż za nią znalazły się poczty sztandarowe. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał biało-czerwony kotylion.

            O godzinie 1500 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza. Modlono się w dwóch intencjach: z okazji 100-lecia naszej szkoły oraz 100-lecia odzyskania niepodległości. Biskup Antoni podczas kazania zwrócił szczególną uwagę na wartość Ojczyzny, którą nazwał Matką, oraz na znaczenie szkoły w życiu każdego człowieka. Wspomniał również o patronie załęczańskiej placówki – Janie Pawle II.

            Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się do szkoły. Na jej placu nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie biało-czerwonej flagi  na maszt, a następnie odsłonięcie w korytarzu budynku pamiątkowej tablicy poświęconej historii szkoły pod nazwą  „Zbudowane w darze pokoleniom”. Potem wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie rozpoczęła się część artystyczna.  Pani dyrektor szkoły Elżbieta Krzemińska przedstawiła i powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, po czym zaprosiła do obejrzenia widowiska pod tytułem Tak to się zaczęło… Występujący w ciekawy sposób zaprezentowali historię  szkoły w Załęczu Małym na tle wydarzeń historycznych. Dzięki przepięknej dekoracji uzyskano wyjątkowy nastrój, a do serc zebranych głęboko zapadły wyeksponowane słowa motta, którego autorem jest patron szkoły -  Jan Paweł II Wielki: Strzeżcie Ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły. Program artystyczny był bardzo urozmaicony; od recytacji wierszy, poprzez piosenki aż do inscenizacji i pantomimy. Podczas występów na dużym ekranie prezentowano zdjęcia związane zarówno z dziejami załęczańskiej placówki jak i historii Polski. Wielu wzruszeń zebranym na sali dostarczyło śpiewanie przez szkolny chór pieśni patriotycznych, m.in. „Niepodległa, niepokorna”, „Taki kraj”, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Ballada o Janku Wiśniewskim”.

Widzowie gromkimi brawami nagradzali występy uczniów. Potem na scenę zaproszono poprzedniego dyrektora placówki – pana Sławomira Cieślę, który zaprezentował rys historyczny szkoły w Załęczu Małym. Oto kilka ważnych wydarzeń z historii szkoły:

Pierwsza wzmianka na temat szkoły w Załęczu Małym pochodzi z 1913roku. Jednak ta placówka wkrótce  spłonęła. Już więc w 1914 roku, jeszcze pod zaborem rosyjskim, społeczeństwo Załęcza Małego myślało o budowie nowej szkoły dla swoich dzieci. Józef Gmerek został przewodniczącym komitetu budowy. W całości skompletowano wówczas potrzebny materiał. Wybuch I wojny światowej zniweczył  te plany. Dał jednak nadzieję na odzyskanie wolności.           

26 listopada 1915 r. we wsi otwarto ponownie szkołę, a w roku 1916 do szkoły uczęszczało sześćdziesięciu czterech uczniów. Naukę wznowiono w lokalu wynajętym na wsi, na tzw. Kolonii.

11 listopada 1918 r. nastał radosny dzień dla Polski - zakończyła się I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W tym czasie szkoła w Załęczu Małym zostaje przejęta przez władze polskie. .

W 1927 roku kierownikiem szkoły, której zajęcia odbywały się w wynajmowanych izbach, został Józef Nowak, inicjator budowy Domu Ludowego. Dzięki ofiarności społeczeństwa, które z własnej inicjatywy opodatkowało się na rzecz budowy na kwotę 100 zł (co stanowiło przeciętną wartość jednej krowy), prace postępowały szybko. Przewodniczącym budowy szkoły był Paweł Gmyrek. Akt erekcyjny wmurowany zostaje w fundamenty Domu Ludowego 23 kwietnia 1930 r.

4 grudnia 1932 r. w obecności przedstawicieli duchowieństwa, dozoru szkolnego, rodziców wsi Załęcza Małego, Tronin, Cieśli, Gligów, Bukowców, nauczycieli i zaproszonych gości nastąpiło uroczyste poświęcenie Domu Ludowego - przeznaczonego na szkołę, a wybudowanego przez mieszkańców. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Feliks Poraj Kobielski, proboszcz parafii Parzymiechy.

11 listopada 1933 roku - w piętnastą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości -  „dla udokumentowania potęgi państwa i uwiecznienia tego dnia dla przyszłego pokolenia” nazwano drogę przy szkole, wysadzoną drzewkami przez uczniów, „11 listopada”.

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Hitlerowskie bombowce zaatakowały bezbronne, przygraniczne miasto Wieluń o godz. 4.40. Wojna ogarnęła polską ziemię, a potem świat. Okupanci przystąpili do likwidacji polskiej kultury, szkoły zamieniano na kwatery wojskowe, jawne, obowiązkowe nauczanie przestało istnieć. Mimo prześladowań w różnych miejscach odbywały się tajne lekcje. Nauczyciele załęczańskiej szkoły z narażeniem życia przekazywali dzieciom wiedzę. Byli to: Leon Cieśla, Tadeusz Jaworski, Janina Szwajkajzerówna, Antoni Cieśla i Edward Bil.

Mieszkańcy załęczańskiej ziemi również doświadczają okrucieństw wojny, giną w bombardowaniach, są wywożeni do obozów zagłady i na roboty przymusowe do III Rzeszy.

Koniec wojny nie oznaczał jednak wolności. Terytorium Polski zostało w latach 1944–1945 zajęte przez Rosję sowiecką. Rozpoczął się czas walki z komunistycznym reżimem. W tych trudnych czasach światli mieszkańcy Załęcza organizują w zniszczonym Domu Ludowym naukę dla swoich dzieci.

W 1946 roku kierownictwo w szkole obejmuje Leon Cieśla, który całym sercem był oddany załęczańskiej placówce.

Kolejny dyrektor Jan Błaszczak w latach 60-tych rozpoczyna budowę nowej szkoły przy dużej pomocy przewodniczącego Komitetu Budowy - Władysława Cieśli, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  i mieszkańców.

W 1989 r. Polska jest wolna. W tym samym roku kończy się budowa nowej szkoły w Załęczu Małym, która 1 września 1990 roku zostaje oddana do użytku.

Jesienią 1991 roku spłonął budynek starej szkoły.

W 1992 roku stanowisko dyrektora powierzono Sławomirowi Cieśli.

22 października 2006 roku szkoła przyjmuje imię Jana Pawła II Wielkiego – jest to jedyna w Polsce szkoła o tym imieniu z przydomkiem Wielki.

W 2007 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym tworzy się gimnazjum.      

            W latach 2008-2009 trwa budowa hali sportowej i budynku gimnazjum. Już 1 września 2009r. młodzież rozpoczęła naukę w nowych salach dydaktycznych i na sali gimnastycznej.

Szkoła staje się piękna, radosna, przyjazna i skuteczna.

Warto tutaj wspomnieć, że powstała publikacja – praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Cieśli - pod tytułem „Światło edukacji w Załęczu Małym 1913-2018”. W tej książce opisane zostały dzieje naszej szkoły na przestrzeni 105 lat. Zainteresowanych odsyłamy do jej przeczytania. Praca jest możliwa do wypożyczenia w bibliotece szkolnej.

Po wystąpieniu dyrektora Sławomira Cieśli zaproszono do zabrania głosu wójta gminy Pątnów - pana Jacka Olczyka. Włodarz gminy podziękował za przepiękny montaż słowno-muzyczny o historii szkoły i Ojczyzny oraz życzył dyrekcji, nauczycielom i uczniom dalszych sukcesów na niwie edukacji. Po nim głos zabrali: Andrzej Chowis - radny Sejmiku Województwa Łódzkiego  i Zenon Kołodziej - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w Wieluniu. Mówcy także pogratulowali występującym i autorom scenariusza wysokiego poziomu widowiska i złożyli życzenia na ręce pani dyrektor. Z kolei głos zabrała Krystyna Mikita - dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim, która podziękowała za zaproszenie i zwróciła uwagę na piękno i uroki okolicy, w której znajduje się szkoła, czyli Załęczański Park Krajobrazowy. Ostatnim przemawiającym był Andrzej Jaźwiec - prezes oddziału ZNP w Wieluniu, który wskazał na misję zawodu nauczyciela. Przybyli goście złożyli kwiaty na ręce pani dyrektor i wręczyli okolicznościowe podarunki. Po wyrażeniu podziękowania dyrektor Elżbieta Krzemińska zaprosiła wszystkich do zatańczenia poloneza i na poczęstunek. Na hasło: „Poloneza czas zacząć” uczestnicy akademii ustawili się w pary i zatańczyli. Gdy umilkła muzyka, udano się na poczęstunek.

Ta uroczystość na pewno pozostanie na długo w pamięci i sercu wszystkich jej uczestników. Wspomnień czar na zdjęciach można obejrzeć w naszej galerii.