Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 01.04.2019r.

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

PONIEDZIAŁEK

Koło języka angielskiego dla kl. VIIIsp i 3gim

Katarzyna Janeczek

01.04.19

08.04.19

03.06.19

10.06.19

17.06.19

13.35 – 15.05

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klasy VIII SP oraz uczniów z klasy III Gimnazjum gr. 3

Monika Dominiak

01.04.19

8.04.19

6.05.19r.

godz. 13.30 – 15.00

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna

Uczennica kl.3gim

Gr 1.

Martyna Plewa

 

1.04.2019r.

8.04.2019r.

 7:10-7:55

(1 godzina lekcyjna)

Indywidualna terapia

Uczeń kl. 3 gim

Gr. 4

Martyna Plewa

1.04.2019r.

8.04.2019r.

6.05.2019r.

13.05.2019r.

 

13: 00-15:45

(3 godziny lekcyjne)

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 8.

Paulina Ignasiak

1.04.2019r.

8.04.2019r.

6.05.2019r.

13.05.2019r.

20.05.2019r.

 13: 00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia rewalidacyjne                 z uczennicą klasy IVa  gr3

Ewa Pietrzykowska

1.04.2019

8.04.2019

6.05.2019

20.05.2019

27.05.2019

 13.35-14.35

(1 godzina )

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy I-III

Martyna Plewa

01.04.2019 r.

08.04.2019 r.

06.05.2019 r.

13.05.2019 r.

20.05.2019 r.

27.05.2019 r.

03.06.2019 r.

10.06.2019 r.

17.06.2019 r.

Pozostałe h zostana zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

 (12.40-13.25)

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia logopedyczne gr 1

Małgorzata Sobiela-Woźniak

01 kwietnia 2019

08 kwietnia 2019

06 maja 2019

13  maja 2019

20 maja 2019

27  maja 2019

03 czerwca 2019

10 czerwca 2019

17 czerwca 2019

pozostałe godziny zostaną zrealizowane w 2019/2020

11.40 – 12.40

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr.1

Sylwia Smolarz

 1.04.2019

8.04.2019

15.04.2019

29.04.2019

6.05.2019

13.05.2019

20.05.2019

27.05.2019

10.06.2019

17.06.2019

 

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

9.00-12.00

11.45-13.15

11.45-13.15

11.45-13.15

11.45-13.15

11.45-13.15

11.45-13.15

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-V

Andrzej Hampel

Zajęcia realizowane w poniedziałki od 25 lutego 2019 roku

13:35-14:20

WTOREK

Wsparcie logopedyczne dla uczniów klasy IV

Małgorzata Sobiela-Woźniak

02 kwietnia 2019

09 kwietnia 2019

07 maja 2019

14 maja 2019

21 maja 2019

28 maja 2019

04 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

7.15 – 8.00

 

 

 

 

14.30 – 16.00 (tylko 28.05)

Zajecia logopedyczne gr 1

Małgorzata Sobiela-Woźniak

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

 

10.40-11.40

1 godz. lekcyjna

Akademia Matematyczna

kl. I Grupa 1

kl. I - II Grupa 2

Wioletta Grudzka

2 kwietnia 2019r.

9 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

23 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

7 maja 2019r.

14 maja 2019r.

21 maja 2019r.

28 maja 2019r.

4 czerwca 2019r.

11 czerwca 2019r.

18 czerwca 2019r.

11.45-12.30 (1h) /22godz.

Grupa

12.40-13.25 (1h)/22godz.

Grupa 2

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. IV-V

Andrzej Hampel

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

Godz. 13.35-14.20

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. VI-VII

Andrzej Hampel

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

Godz. 14.20-15.05

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

2 kwietnia 2019

14.30- 16.45

(3 godziny lekcyjne)

 

Indywidualna terapia

Pedagogiczna

Uczennica kl. 3 gim

Gr 2

Martyna Plewa

2.04.2019r.

9.04.2019r

 

 13.35-14.20

(3 godziny lekcyjne)

 Indywidualna terapia

Pedagogiczna

Uczen kl. 3 gim

Gr 4

Martyna Plewa

09.04.2019 r.

 

 

 

14.05.2019 r.

 

14:30-16:45

(3 godziny lekcyjne)

 

 

13:30-15:45

(3 godziny lekcyjne)

 

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr. 2.

Sylwia Smolarz

30.04.19r.

9.00-13.00

5 godzin lekcyjnych

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy V szkoły podstawowej gr. 11.

Paulina Ignasiak

2.04.2019r.

9.04.2019r.

7.05.2019r.

14.05.2019r.

21.05.2019r.

 

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

ŚRODA

Indywidualna terapia pedagogiczna (kl. II) gr.5

Martyna Plewa

 

03.04.2019 r.

10.04.2019 r.

24.04.2019 r.

08.05.2019 r.

15.05.2019 r.

22.05.2019 r.

29.05.2019 r.

05.06.2019 r.

12.06.2019 r.

 

Pozostałe h zostana zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

12:40-13:25

(1 godzina lekcyjna)

 Indywidualna terapia

Pedagogiczna

Uczen kl. 3 gim

Gr 4

Martyna Plewa

03.04.2019 r.

08.05.2019 r.

14:30-16:45

(3 godziny lekcyjne)

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.IV-V

 

Andrzej Hampel

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.35-14.20

Koło matematyczne kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

8.05.2019

22.05.2019

 14: 30 – 16:00

 (2h)

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

kl. Kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

 

 

15.05.2019

29.05.2019

14: 30 – 16:00

(2h)

 

Zajęcia wyrównawcze

z fizyki

kl. Kl.VIII i 3gim       

Krzysztof Gaik

6.06.2019

podsumowanie

14:30 – 15:15

 (1h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

3 kwietnia 2019r.

10 kwietnia 2019r. 

17 kwietnia 2019r.

24 kwietnia 2019r.

8 maja 2019r.

15 maja 2019r.

22 maja 2019r.

29 maja 2019r.

5 czerwca 2019r.

12 czerwca 2019r.

 

12.40-13.25

(1h)

Akademia Matematyczna

kl.III Grupa 3

Wioletta Grudzka

29.05.19r.

5.06.19r

12.06.19r

13.35-14.20

Zajęcia rewalidacyjne                z uczeniem klasy IVb gr2

Ewa Pietrzykowska

3.04.2019

8.05.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

5.06.2019

12.06.2019

 

14.30 – 16.30

(2 godziny )

 

 

 

 

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 9.

Paulina Ignasiak

 

3.04.2019r.

10.04.2019r.

24.04.2019r.

8.05.2019r.

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. II – III

gr. 2

 

Monika Dominiak

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

12.40 – 13.25

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. V

gr. 5

 

Monika Dominiak

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.30 – 14.15

(1 godzina lekcyjna)

CZWARTEK

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa IV B

Katarzyna Janeczek

4.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

20.06.2019

godz.7.15-8.00

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

4 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r. 

18 kwietnia 2019r.

25 kwietnia 2019r.

9maja 2019r.

16 maja 2019r.

23 maja 2019r.

30 maja 2019r.

5 czerwca 2019r.

 

12.40-14.20

(2h)

 

12.40-13.25 (1h)

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr.2

Sylwia Smolarz

4.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

               

8.00-8.45

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr.3

Sylwia Smolarz

 4.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

23.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

 

14.30-16.00

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 7.

Paulina Ignasiak

4.04.2019r.

11.04.2019r.

25.04.2019r.

9.05.2019r.

7: 10 – 7:55

(1 godzina lekcyjna)

PIĄTEK

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 10.

Paulina Ignasiak

 

5.04.2019r.

12.04.2019r.

26.04.2019r.

10.05.2019r.

17.05.2019r.

13:00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl.VII

Małgorzata Sobiela-Woźniak

5.04.2019r

14.30 – 16.45

3godz lekcyjne

Zajęcia logopedyczne gr 2

Małgorzata Sobiela-Woźniak

05 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

31 maja 2019

07 czerwca 2019

14 czerwca 2019

pozostałe h w roku szkolnym 2019/2029

13.30 – 14.30

 

 

 

 

 

Warsztaty informatyczne kl. IV-VII

 

Andrzej Hampel

5 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

 17 maja2019

24 maja2019

31 maja2019

7 maja2019

14 maja2019

13.35-14.20

Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy IVb gr.1

Ewa Pietrzykowska

5.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

31.05.2019

7.06.2019

14.06.2019

 

13.30-15.30

(2 godziny )

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Klasa VI- VII

 

Katarzyna Janeczek

5.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

24.05.2019

31.05.2019

7.06.2019

14.06.2019

18.06.2019

godz.7.15 – 8.00

Wsparcie ucznia młodszego kl. I

Martyna Plewa

04.04.2019 r.

11.04.2019 r.

25.04.2019 r.

09.05.2019 r.

 

16.05.2019 r.

23.05.2019 r.

30.05.2019 r.

06.06.2019 r.

13.06.2019 r.

11:45-12:30

(1 godzina lekcyjna)

  

 

 

 

11:45-13:25

(2 godziny lekcyjne)

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy IV-VI

Martyna Plewa

 

05.04.2019 r.

12.04.2019 r.

26.04.2019 r.

10.05.2019 r.

17.05.2019 r.

24.05.2019 r.

31.05.2019 r.

07.06.2019 r.

14.06.2019 r

Pozostałe  h zostaną zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

Piątek 13:35-14:20

(1 godzina lekcyjne)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

5 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

26 kwietnia 2019r.

10 maja 2019r.

17 maja 2019r.

24 maja 2019r.

31 maja 2019r.

7 czerwca 2019r.          14 czerwca 2019r.

12.40-14.20

(2 h)

zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klasy VI i VII szkoły podstawowej

(grupa III)

  

Krzysztof Gaik

 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06

Pozostałe godziny zaplanowano na kolejny rok szkolny.

 

godz 14:30 – 15:15

(1 godzina lekcyjna)

SOBOTA

Zajęcia rewalidacyjne                    z uczniem kl. III sp. gr.4

Ewa Pietrzykowska

6.04.2019

13.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

8.06.2019

9.00 – 12.00

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                      z uczennicą klasy IVa  gr.3

Ewa Pietrzykowska

6.04.2019

13.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

8.06.2019

12.00-15.00

 

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                   z uczeniem klasy IVb gr.2     

Ewa Pietrzykowska

27.04.2019

1.06.2019

12.00-15.00

(3 godziny )

 

Koło języka angielskiego

kl. IVa

gr. 3

 

Monika Dominiak

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

8.00 – 9.30

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia

wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów

kl. IV – V

gr. 1

Monika Dominiak

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

9.30 – 11.00

(2 godziny lekcyjne)

 

 

Koło języka angielskiego

kl. I

gr. 1

 

Monika Dominiak

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

11.00 – 12.30

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa VI

Katarzyna Janeczek

13.04.2019 ( 2 h)

27.04.2019( 2h)

11.05.2019( 2h)

18.05.2019 ( 2h)

7.06.2019 ( 2h)

15.06.2019 ( 2h)

godz.9.00 – 10.30

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa VII  

 

Katarzyna Janeczek

13.04.2019 ( 2 h)

27.04.2019( 2h)

11.05.2019( 2h)

18.05.2019 ( 2h)

7.06.2019 ( 2h)

15.06.2019 ( 2h)

sobota godz.10.30 – 12.00

 

 

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 25.02.2019r.

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

PONIEDZIAŁEK

Koło języka angielskiego dla kl. VIIIsp i 3gim

Katarzyna Janeczek

28.01.2019r.

 

 

04.02.19 r.

25.02.19

4.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19

08.04.19

03.06.19

10.06.19

17.06.19

13.35-14.20

(1 godzina lekcyjna)

 

13.35 – 15.05

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klasy VIII SP oraz uczniów z klasy III Gimnazjum

gr. 3

 

Monika Dominiak

07.01.2019r.

14.01.2019r.

21.01.2019r.

28.01.2019r.

04.02.2019r.

04.03.2019r.

11.03.2019r

18.03.2019r.

godz. 13.30 – 15.00

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna

Uczennica kl.3gim

Gr 1.

Martyna Plewa

 

7 stycznia 2019

14 stycznia 2019

21 stycznia 2019

28 stycznia 2019

4 luty 2019

25 luty 2019

4 marca 2019

11 marca 2019

18 marca 2019

25 marca 2019

 

 7:10-7:55

(1 godzina lekcyjna)

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 8.

Paulina Ignasiak

7.01.2019r.

14.01.2019r.

21.01.2019r.

28.01.2019r.

4.02.2019r.

25. 02.2019r.

4.03.2019r.

11.03.2019r.

18.03.2019r.

25.03.2019r.

1.04.2019r.

8.04.2019r.

6.05.2019r.

13.05.2019r.

20.05.2019r.

 13: 00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia rewalidacyjne                 z uczennicą klasy IVa  gr3

Ewa Pietrzykowska

7.01.2019

21.01.2019

4.02.2019

4.03.2019

18.03.2019

1.04.2019

8.04.2019

6.05.2019

20.05.2019

27.05.2019

 

 14.20 – 15.20

(1 godzina )

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Sylwia Smolarz

4.03.2019

11.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

1.04.2019

8.04.2019

15.04.2019

29.04.2019

6.05.2019

13.05.2019

20.05.2019

27.05.2019

10.06.2019

17.06.2019     

 

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

9.00-12.00

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

11.45-12.30

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-V

 

Andrzej Hampel

 

Zajęcia realizowane w poniedziałki od 25 lutego 2019 roku

 

13:35- 14:20

                                                                              WTOREK                                       

Wsparcie logopedyczne dla uczniów klasy IV

Małgorzata Sobiela-Woźniak

08 stycznia 2019

15 stycznia 2019

22 stycznia 2019

29 stycznia 2019

05 luty 2019

26 luty 2019

05 marca 2019

12 marca 2019

19 marca 2019

26 marca 2019

02 kwietnia 2019

09 kwietnia 2019

07 maja 2019

14 maja 2019

21 maja 2019

28 maja 2019

04 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

28 maja

 

7.15 – 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 16.00

Akademia Matematyczna

kl. I Grupa 2

 

Wioletta Grudzka

8 stycznia 2019r.

15 stycznia 2019r

22 stycznia 2019r.

29 stycznia 2019r.

5 lutego 2019r.

26 lutego 2019r.

5 marca 2019r.

12  marca 2019r.

19  marca 2019r.

26 marca 2019r.

2 kwietnia 2019r.

9 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

7 maja 2019r.

14 maja 2019r.

21 maja 2019r.

28 maja 2019r.

4 czerwca 2019r.

11 czerwca 2019r.

18 czerwca 2019r.

 

12.40-13.25(1h)/ 1godz. wtorek/

od stycznia do lutego

 

11.45-12.30/1h /wtorek od marca

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Matematyczna

kl. I Grupa 1

 

Wioletta Grudzka

8 stycznia 2019r.

15 stycznia 2019r

22 stycznia 2019r.

29 stycznia 2019r.

5 lutego 2019r.

26 lutego 2019r.

 

12.40-13.25(1h)

 

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. VI-VII

Andrzej Hampel

8 stycznia 2019

15 stycznia 2019

22 stycznia 2019

29 stycznia 2019

5 luty 2019

26 luty 2019

5 marca 2019

12 marca2019

19 marca2019

26 marca2019

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

Godz. 14.20-15.05

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

 

5 marca 2019

12 marca 2019

19 marca 2019

26 marca 2019

2 kwietnia 2019

 

 

 

14.30- 16.45

(3 godziny lekcyjne)

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy I-III

Martyna Plewa

26.02.2019 r.

05.03.2019 r.

12.03.2019 r.

19.03.2019 r.

26.03.2019 r.

02.04.2019 r.

09.04.2019 r.

07.05.2019 r.

14.05.2019 r.

21.05.2019 r.

28.05.2019 r.

04.06.2019 r.

11.06.2019 r.

 

Pozostałe 42 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

 (13:30-14:15)

(1 godzina lekcyjna)

Koło matematyczne kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

 

7.05.2019

21.05.2019

 

5.03.2019

19.03.2019

 14: 30 – 16:00

 (2h)

 

14:30 – 16:45

 (3h):

 

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

kl. Kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

 

 

14.05.2019

28.05.2019

 

12.03.2019

26.03.2019

14: 30 – 16:00

(2h)

 

 14:30 – 16:45

(3h)

Indywidualna terapia

Pedagogiczna

Uczennica kl. 3 gim

Gr 2

Martyna Plewa

15 stycznia 2019

29 stycznia 2019

26 luty 2019

 

 14:30-16:45

(3 godziny lekcyjne)

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy V szkoły podstawowej gr. 11.

Paulina Ignasiak

8.01.2019r.

15.01.2019r.

22.01.2019r.

29.01.2019r.

5.02.2019r.

26.02.2019r.

5.03.2019r.

12.03.2019r.

19.03.2019r.

26.03.2019r.

2.04.2019r.

9.04.2019r.

7.05.2019r.

14.05.2019r.

21.05.2019r.

 

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

ŚRODA

Indywidualna terapia

Uczennica kl. 3 gim

Gr.3

Martyna Plewa

2 stycznia 2019

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca 2019

20 marca 2019

27 marca 2019

 7:10-7:55

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia logopedyczne gr 1

Małgorzata Sobiela-Woźniak

06.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

03.04.2019

24.04.2019

08.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

05.06.2019

12.06.2019

pozostałe godziny w 2019/2020

10.40 – 11.40

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.IV-V

Andrzej Hampel

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.35-14.20

Zajęcia wyrównawcze

z fizyki

kl. Kl.VIII i 3gim       

Krzysztof Gaik

6.06.2019

podsumowanie

14:30 – 15:15

 (1h)

Akademia Matematyczna

kl. I Grupa 1

 

Wioletta Grudzka

8 stycznia 2019r.

9 stycznia 2019r.

15 stycznia 2019r.

16 stycznia 2019r.

22 stycznia 2019r.

23stycznia 2019r

29 stycznia 2019r

30stycznia 2019r

5 lutego 2019r.

26 lutego 2019r.

6 marca 2019r.

13 marca 2019r.

20 marca 2019r.

27  marca 2019r.

3 kwietnia 2019r.

10 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r 

24 kwietnia 2019r.

8 maja 2019r.

15 maja 2019r.

22 maja 2019r.

11.45-12.30 /wtorek/styczeń

12.40-13.25/ środa/styczeń

 

 

 

11.45-12.30 /wtorek /luty

 

11.45-12.30/ środa/ od marca

Akademia Matematyczna

Grupa 3

Wioletta Grudzka

 29 maja 2019 r.

5 czerwca 2019r.

12 czerwca 2019r

19 czerwca 2019r.

 13.35-14.20 środa

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

4 stycznia 2019r.

11 stycznia 2019r.

18 stycznia 2019r.

25 stycznia 2019r.

1 lutego2019r.

7lutego 2019r

8 luty 2019r.

28lutego2019r.

1 marca 2019r.

7marca  2019r

8 marca 2019r.

14 marca 2019r

15  marca 2019r.

21 marca 2019r

22  marca 2019r.

28marca 2019r

29 marca 2019r.

4kwietnia 2019r

5 kwietnia 2019r.

11kwietnia 2019r

12kwietnia 2019r.

25kwietnia 2019r

26 kwietnia 2019r.

9 maja 2019r

10 maja 2019r.

16maja 2019r.

17 maja 2019r.

23maja2019r

24 maja 2019r.

30 maja 2019r

31 maja 2019r.

6 czerwca 2019r

7 czerwca 2019r.

13 czerwca 2019r

14 czerwca 2019r.

 

12.40-14.20

(2 h)/ /piątek/ styczeń

 

11.45-12.30/czwartek/luty/1 h

12.40-14.20/ piątek/luty/2h

 

 

 

11.45 -13.25/czwartek/ 2h

od marca

11.45-12.30 /piątek/1h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od maja

Czwartek/ piątek po 2h

11.45-13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                z uczeniem klasy IVb gr2

Ewa Pietrzykowska

 9.01.2019

16.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

6.02.2019

6.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

3.04.2019

8.05.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

5.06.2019

12.06.2019

 

14.30 – 16.30

(2 godziny )

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                z uczeniem klasy IVb gr1

Ewa Pietrzykowska

 6.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

3.04.2019

8.05.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

5.06.2019

12.06.2019

 

13.30 – 14.30

(1 godzina )

 

 

 

 

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 9.

Paulina Ignasiak

2.01.2019r.

9.01.2019r.

16.01.2019r.

23.01.2019r.

30.01.2019r.

6.02.2019r.

27.02.2019r.

6.03.2019r.

13.03.2019r.

20.03.2019r.

27.03.2019r.

3.04.2019r.

10.04.2019r.

8.05.2019r.

15.05.2019r.

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. II – III

gr. 2

 

Monika Dominiak

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

12.40 – 13.25

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. V

gr. 5

 

Monika Dominiak

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.30 – 14.15

(1 godzina lekcyjna)

                                                                            CZWARTEK          

Wsparcie logopedyczne

Małgorzata Sobiela-Woźniak

07.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

04.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

09.05.2019

16.05.2019

30.05.2019

06.06.2019

13.06.2019

09.04.2019

09.05.2019

7.10 – 7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 16.00(2 godziny)

14.30 – 15.15

 

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Sylwia Smolarz

7.03.2019

21.03.2019

4.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

23.05.2019

6.06.2019

13.06.2019     

 

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

14.30-16.00

 

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody

Sylwia Smolarz

7.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

4.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

           

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

12.40-14.20

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa IV B

Katarzyna Janeczek

3.01.2019

10.01.2019

17.01.2019

24.01.2019

31.01.2019

7.02.2019

28.02.2019

7.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

4.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

20.06.2019

godz.7.15-8.00

 

Indywidualna terapia

Uczeń kl. 3 gim

Gr. 4

Martyna Plewa

07.03.2019 r.

14.03.2019 r.

21.03.2019 r.

28.03.2019 r.

04.04.2019 r.

25.04.2019 r.

09.05.2019 r.

 13.30- 15.45

(3 godzina lekcyjna)

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 7.

Paulina Ignasiak

3.01.2019r.

10.01.2019r.

17.01.2019r.

24.01.2019r.

31.01.2019r.

7. 02.2019r.

28.02.2019r.

7.03.2019r.

14.03.2019r.

21.03.2019r.

28.03.2019r.

4.04.2019r.

11.04.2019r.

25.04.2019r.

9.05.2019r.

7: 10 – 7:55

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia rewalidacyjne                z uczeniem klasy IVb gr1

Ewa Pietrzykowska

 7.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

4.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

14.30 – 15.30

(1 godzina )

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 10.

Paulina Ignasiak

4. 01.2019r.

11. 01.2019r.

18. 01.2019r.

25. 01.2019r.

8.02.2019r.

1.03.2019r.

8.03.2019r.

15.03.2019r.

22.03.2019r.

29.03.2019r.

6.04.2019r.

13.04.2019r.

27.04.2019r.

10.05.2019r.

17.05.2019r.

13:00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl.VII i VIII

Małgorzata Sobiela-Woźniak

08.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

29.03.2019

05.04.2019

14.30 – 16.45

Zajęcia logopedyczne gr 2

Małgorzata Sobiela-Woźniak

08.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

29.03.2019

05.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

31.05.2019

07.06.2019

14.06.2019

pozostałe godziny w 2019/2020

13.30 – 14.30

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. IV-V

 

 

 

 

 

 

Andrzej Hampel

 

zajęcia są realizowane w piątki od 1 marca 2019 roku.

Godz. 13.35-14.20

 

Warsztaty informatyczne kl. IV-VII

 

UWAGA: zajęcia odwołane do powrotu poprzedniego planu lekcji

Andrzej Hampel

 

 

 

UWAGA: zajęcia odwołane do powrotu poprzedniego planu lekcji

4 stycznia 2019

11 stycznia 2019

18 stycznia 2019

25 stycznia 2019

1 luty 2019

8 luty 2019

1 marca 2019

8 marca2019

15 marca2019

22 marca2019

29 marca 2019

5 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

 

UWAGA: zajęcia odwołane do powrotu poprzedniego planu lekcji

 

13.35-14.20

 

 

UWAGA: zajęcia odwołane do powrotu poprzedniego planu lekcji

Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy IVb gr.1

Ewa Pietrzykowska

4.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

1.02.2019

9.02.2019

1.03.2019

 

13.30-15.30

(2 godziny )

 

 

 

 

14.30 – 16.30 

(2 godziny )

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Klasa VI- VII

 

Katarzyna Janeczek

4.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

1.02.2019

8.02.2019

8.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

5.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

24.05.2019

31.05.2019

7.06.2019

14.06.2019

18.06.2019

godz.7.15 – 8.00

Wsparcie ucznia młodszego kl. I

Martyna Plewa

03.01.2019 r.

10.01.2019 r.

17.01.2019 r.

24.01.2019 r.

31.01.2019 r.

07.02.2019 r.

28.02.2019 r.

07.03.2019 r.

14.03.2019 r.

21.03.2019 r.

28.03.2019 r.

04.04.2019 r.

11.04.2019 r.

25.04.2019 r.

09.05.2019 r.

 

16.05.2019 r.

23.05.2019 r.

30.05.2019 r.

06.06.2019 r.

13.06.2019 r.

11:45-12:30

(1 godzina lekcyjna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45-13:25

(2 godziny lekcyjne)

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy IV-VI

Martyna Plewa

04.01.2019 r.

11.01.2019 r.

18.01.2019 r.

25.01.2019 r.

01.02.2019 r.

08.02.2019 r.

01.03.2019 r.

08.03.2019 r.

15.03.2019 r.

22.03.2019 r.

29.03.2019 r.

05.04.2019 r.

12.04.2019 r.

26.04.2019 r.

10.05.2019 r.

17.05.2019 r.

24.05.2019 r.

31.05.2019 r.

07.06.2019 r.

14.06.2019 r

Pozostałe 40 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

Piątek 13:30-14:15

(1 godzina lekcyjne)

Indywidualna terapia pedagogiczna (kl. II) gr.5

Martyna Plewa

08.03.2019 r.

15.03.2019 r.

22.03.2019 r.

29.03.2019 r.

05.04.2019 r.

12.04.2019 r.

26.04.2019 r.

10.05.2019 r.

17.05.2019 r.

24.05.2019 r.

31.05.2019 r.

07.06.2019 r.

14.06.2019 r.

 

Pozostałe 11 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

7.15-8.00

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

4 stycznia 2019r.

11 stycznia 2019r.

18 stycznia 2019r.

25 stycznia 2019r.

1 luty 2019r.

8 luty 2019r.

15luty 2019r.

1 marca 2019r.

8 marca 2019r.

15  marca 2019r.

22  marca 2019r.

29 marca 2019r.

5 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

26 kwietnia 2019r.

10 maja 2019r.

17 maja 2019r.

24 maja 2019r.

31 maja 2019r.

7 czerwca 2019r.

 

12.40-14.20

(2 h)/40godz.

Akademia Matematyczna

kl.III Grupa 3

Wioletta Grudzka

14 czerwca 2019r.

12.40-13.25

zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klasy VI i VII szkoły podstawowej

(grupa III)

 

 

Krzysztof Gaik

11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 01.03,

 po 4.03 zajęcia zawieszono do 26.04

26.04. 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06

Pozostałe godziny zaplanowano na kolejny rok szkolny.

 

godz 14:30 – 15:15

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy IV-V

Andrzej Hampel

17 maja 2019

24 maja 2019

31 maja 2019

7 czerwca 2019

14 czerwca 2019

13:35-14:20

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl IV-V

 

 

 

 

Andrzej Hampel

 

Zajęcia realizowane od 1 marca 2019 roku w piątki

 

13:35-14:20

                                                                              SOBOTA

Indywidualna terapia pedagogiczna

Uczennica kl.3gim

Gr.1

Martyna Plewa

5 stycznia 2019

 11.00 – 14.00

(4 godziny lekcyjne)

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy VIII

 

 

Martyna Plewa

5 stycznia 2019

12 stycznia 2019

 

19 stycznia 2019

26 stycznia 2019

8:00-11:00

(4 godziny lekcyjne)

 

 

 

 

 

8:00-10:15

(3 godziny lekcyjne)

 

Zajęcia rewalidacyjne

Uczeń  kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

09.03.2019

16.03.2019

10.00 – 13.00

8.00 – 13.00

Zajęcia rewalidacyjne                    z uczniem kl. III sp. gr.4

Ewa Pietrzykowska

12.01.2019

19.01.2019

26.01.2019

9.02.2019

2.03.2019

9.03.2019

23.03.2019

6.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

8.06.2019

 9.00 – 12.00

(3 godziny )

 

8.00-11.00(3 godziny)

9.00 – 12.00

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                      z uczennicą klasy IVa  gr.3

Ewa Pietrzykowska

19.01.2019

26.01.2019

9.02.2019

2.03.2019

23.03.2019

6.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

8.06.2019

12.00-15.00

(3 godziny )

11.00-14.00 (3 godziny)

12.00-15.00

 

 

 

 

 

Zajęcia rewalidacyjne                   z uczeniem klasy IVb gr.2     

Ewa Pietrzykowska

12.01.2019

9.03.2019

27.04.2019

1.06.2019

12.00-15.00

(3 godziny )

 

Koło języka angielskiego

kl. IVa

gr. 3

 

Monika Dominiak

12.01.2019

26.01.2019

02.02.2019

16.03.2019

23.03.2019

30.03.2019

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

8.00 – 9.30

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia

wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów

kl. IV – V

gr. 1

Monika Dominiak

12.01.2019

26.01.2019

02.02.2019

16.03.2019

23.03.2019

30.03.2019

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

9.30 – 11.00

(2 godziny lekcyjne)

 

 

Koło języka angielskiego

kl. I

gr. 1

 

Monika Dominiak

12.01.2019

26.01.2019

02.02.2019

16.03.2019

23.03.2019

30.03.2019

06.04.2019

13.04.2019

27.04.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

08.06.2019

15.06.2019

 

11.00 – 12.30

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa VI

Katarzyna Janeczek

05.01.2019 ( 2h)

19.01.2019 (2h)

26.01.2019 ( 2h)

2.02.2019 ( 2h)

9.02.2019 ( 2h)

2.03.2019 ( 2h)

9.03.2019( 2h)

16.03.2019( 2h)

30.03.2019 ( 2h)

13.04.2019 ( 2 h)

27.04.2019( 2h)

11.05.2019( 2h)

18.05.2019 ( 2h)

7.06.2019 ( 2h)

15.06.2019 ( 2h)

godz.9.00 – 10.30

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa VII 

 

Katarzyna Janeczek

05.01.2019 ( 2h)

19.01.2019 (2h)

26.01.2019 ( 2h)

2.02.2019 ( 2h)

9.02.2019 ( 2h)

2.03.2019 ( 2h)

9.03.2019( 2h)

16.03.2019( 2h)

30.03.2019 ( 2h)

13.04.2019 ( 2 h)

27.04.2019( 2h)

11.05.2019( 2h)

18.05.2019 ( 2h)

7.06.2019 ( 2h)

15.06.2019 ( 2h)

sobota godz.10.30 – 12.00

Warsztaty komputerowe bezpieczeństwo w sieci dla uczniów kl VII i VIII.

 

 

Krzysztof Gaik

19.01, 19r

9.03.19r.

23.03.19r.

 

godz 8:00 – 11:00

3 spotkania po 4 godz

Zajęcia wyrównawcze

z fizyki

kl. kl.VIII i 3gim                    

Krzysztof Gaik

12.01.2019

26.01.2019

9.02.2019

2.03.2019

8:00 – 11:00

(4h)

 

 

 

 Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 02.01.2019r.

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

PONIEDZIAŁEK

Koło języka angielskiego dla kl. VIIIsp i 3gim

Katarzyna Janeczek

28.01.2019r.

 

 

04.02.19 r.

25.02.19

4.03.19

11.03.19

18.03.19

25.03.19

01.04.19

08.04.19

03.06.19

10.06.19

17.06.19

13.35-14.20

(1 godzina lekcyjna)

 

13.35 – 15.05

(2 godziny lekcyjne)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów z klasy VIII SP oraz uczniów z klasy III Gimnazjum

gr. 3

 

Monika Dominiak

07.01.2019r.

14.01.2019r.

21.01.2019r.

28.01.2019r.

04.02.2019r.

04.03.2019r.

11.03.2019r

18.03.2019r.

godz. 13.30 – 15.00

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna

Uczennica kl.3gim

Gr 1.

Martyna Plewa

 

7 stycznia 2019

14 stycznia 2019

21 stycznia 2019

28 stycznia 2019

4 luty 2019

25 luty 2019

4 marca 2019

11 marca 2019

18 marca 2019

25 marca 2019

 

 7:10-7:55

(1 godzina lekcyjna)

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 8.

Paulina Ignasiak

7.01.2019r.

14.01.2019r.

21.01.2019r.

28.01.2019r.

4.02.2019r.

25. 02.2019r.

4.03.2019r.

11.03.2019r.

18.03.2019r.

25.03.2019r.

1.04.2019r.

8.04.2019r.

6.05.2019r.

13.05.2019r.

20.05.2019r.

 13: 00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia rewalidacyjne                 z uczennicą klasy IVa  gr3

Ewa Pietrzykowska

7.01.2019

21.01.2019

4.02.2019

4.03.2019

18.03.2019

1.04.2019

8.04.2019

6.05.2019

20.05.2019

27.05.2019

 

 13.35-14.35

(1 godzina )

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy I-III

Martyna Plewa

07.01.2019 r.

14.01.2019 r.

21.01.2019 r.

28.01.2019 r.

04.02.2019 r.

25.02.2019 r.

04.03.2019 r.

11.03.2019 r.

18.03.2019 r.

25.03.2019 r.

01.04.2019 r.

08.04.2019 r.

06.05.2019 r.

13.05.2019 r.

20.05.2019 r.

27.05.2019 r.

03.06.2019 r.

10.06.2019 r.

17.06.2019 r.

 

Pozostałe 41 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

 (13:30-14:15)

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia logopedyczne gr 1

Małgorzata Sobiela-Woźniak

4  stycznia 2019

7 stycznia 2019

14  stycznia 2019

21 stycznia 2019

28 stycznia 2019

4 luty 2019

25 luty 2019

4 marca 2019

11 marca 2019

18  marca 2019

25  marca 2019

01 kwietnia 2019

08 kwietnia 2019

06 maja 2019

13  maja 2019

20 maja 2019

27  maja 2019

03 czerwca 2019

10 czerwca 2019

17 czerwca 2019

pozostałe godziny zostaną zrealizowane w 2019/2020

11.40 – 12.40

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-V

Andrzej Hampel

Zajęcia realizowane w poniedziałki od 25 lutego 2019 roku

13:35-14:20

                                                                              WTOREK                                       

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl.VII i VIII

Małgorzata Sobiela-Woźniak

 

15 stycznia 2019

29 stycznia 2019

26 luty 2019

 

 

19 marca 2019

9 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja 2019

21 maja 2019

 

 

14.30 – 16.00

(2 godziny lekcyjne)

 

 

 

 

 

14.30 – 16.45

(3 godziny lekcyjne)

Wsparcie logopedyczne dla uczniów klasy IV

Małgorzata Sobiela-Woźniak

08 stycznia 2019

15 stycznia 2019

22 stycznia 2019

29 stycznia 2019

05 luty 2019

26 luty 2019

05 marca 2019

12 marca 2019

19 marca 2019

26 marca 2019

02 kwietnia 2019

09 kwietnia 2019

07 maja 2019

14 maja 2019

21 maja 2019

28 maja 2019

04 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

28 maja

 

7.15 – 8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 16.00

Akademia Matematyczna

kl. I Grupa 1

kl. I - II Grupa 2

Wioletta Grudzka

8 stycznia 2019r.

15 stycznia 2019r.

22 stycznia 2019r.

29 stycznia 2019r.

5 lutego 2019r.

12 lutego 2019r.

5 marca 2019r.

12  marca 2019r.

19  marca 2019r.

26 marca 2019r.

2 kwietnia 2019r.

9 kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

23 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

7 maja 2019r.

14 maja 2019r.

21 maja 2019r.

28 maja 2019r.

4 czerwca 2019r.

11 czerwca 2019r.

18 czerwca 2019r.

 

11.45-12.30 (1h) /22godz.

Grupa 1

 

12.40-13.25 (1h)/22godz.

Grupa 2

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. IV-V

UWAGA: zajęcia są realizowane w piątki od 1 marca 2019 roku.

Andrzej Hampel

8 stycznia 2019

15 stycznia 2019

22 stycznia 2019

29 stycznia 2019

5 luty 2019

26 luty 2019

5 marca 2019

12 marca2019

19 marca2019

26 marca2019

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

Godz. 13.35-14.20

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki kl. VI-VII

Andrzej Hampel

8 stycznia 2019

15 stycznia 2019

22 stycznia 2019

29 stycznia 2019

5 luty 2019

26 luty 2019

5 marca 2019

12 marca2019

19 marca2019

26 marca2019

2 kwietnia 2019

9 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019

7 maja 2019

14 maja2019

21 maja 2019

28 maja 2019

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

18 czerwca 2019

 

Godz. 14.20-15.05

Zajęcia wyrównawcze z chemii kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

8 stycznia 2019

22 stycznia 2019

5 luty 2019

 

5 marca 2019

12 marca 2019

26 marca 2019

2 kwietnia 2019

16 kwietnia 2019

14.30 – 16.00

(2 godziny lekcyjne)

 

 

14.30- 16.45

(3 godziny lekcyjne)

 

Indywidualna terapia

Pedagogiczna

Uczennica kl. 3 gim

Gr 2

Martyna Plewa

15 stycznia 2019

29 stycznia 2019

26 luty 2019

 

 14:30-16:45

(3 godziny lekcyjne)

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy V szkoły podstawowej gr. 11.

Paulina Ignasiak

8.01.2019r.

15.01.2019r.

22.01.2019r.

29.01.2019r.

5.02.2019r.

26.02.2019r.

5.03.2019r.

12.03.2019r.

19.03.2019r.

26.03.2019r.

2.04.2019r.

9.04.2019r.

7.05.2019r.

14.05.2019r.

21.05.2019r.

 

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

ŚRODA

Indywidualna terapia

Uczennica kl. 3 gim

Gr.3

Martyna Plewa

2 stycznia 2019

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca 2019

20 marca 2019

27 marca 2019

 7:10-7:55

(1 godzina lekcyjna)

Indywidualna terapia

Uczeń kl. 3 gim

Gr. 4

Martyna Plewa

9 stycznia 2019

23 stycznia 2019

6 luty 2019

6 marca 2019

20 marca 2019

3 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019

8 maj 2019

 14:30-16:45

(3 godzina lekcyjna)

 

Indywidualna terapia pedagogiczna (kl. II) gr.5

Martyna Plewa

09.01.2019 r.

16.01.2019 r.

23.01.2019 r.

30.01.2019 r.

06.02.2019 r.

27.02.2019 r.

06.03.2019 r.

13.03.2019 r.

20.03.2019 r.

27.03.2019 r.

03.04.2019 r.

10.04.2019 r.

24.04.2019 r.

08.05.2019 r.

15.05.2019 r.

22.05.2019 r.

29.05.2019 r.

05.06.2019 r.

12.06.2019 r.

 

Pozostałe 11 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

12:40-13:25

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.IV-V

 

UWAGA: zajęcia są realizowane w poniedziałki od 25 lutego 2019 roku.

Andrzej Hampel

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.35-14.20

Koło matematyczne kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

8.05.2019

22.05.2019

 

9.01.2019

23.01.2019

06.02.2019

6.03.2019

20.03.2019

 14: 30 – 16:00

 (2h)

 

14:30 – 16:45

 (3h):

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

kl. Kl.VIII i 3gim

Krzysztof Gaik

 

 

2.01.2019 15.05.2019

29.05.2019

 

16.01.2019

 30.01.2019

 27.02.2019

13.03.2019

27.03.2019

14: 30 – 16:00

(2h)

 

 14:30 – 16:45

(3h)

Zajęcia wyrównawcze

z fizyki

kl. Kl.VIII i 3gim       

Krzysztof Gaik

6.06.2019

podsumowanie

14:30 – 15:15

 (1h)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

9 stycznia 2019r.

16 stycznia 2019r.

23 stycznia 2019r.

30 stycznia 2019r.

6 lutego 2019r.

13lutego 2019r.

6 marca 2019r.

13 marca 2019r.

20  marca 2019r.

27  marca 2019r.

3 kwietnia 2019r.

10 kwietnia 2019r. 

17 kwietnia 2019r.

24 kwietnia 2019r.

8 maja 2019r.

15 maja 2019r.

22 maja 2019r.

29 maja 2019r.

5 czerwca 2019r.

12 czerwca 2019r.

 

12.40-13.25

(1h)/20godz.

Akademia Matematyczna

kl.III Grupa 3

Wioletta Grudzka

19 czerwca 2019r.

12.40-13.25

Zajęcia rewalidacyjne                z uczeniem klasy IVb gr2

Ewa Pietrzykowska

 9.01.2019

16.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

6.02.2019

6.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

27.03.2019

3.04.2019

8.05.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

5.06.2019

12.06.2019

 

14.30 – 16.30

(2 godziny )

 

 

 

 

 

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej gr. 9.

Paulina Ignasiak

2.01.2019r.

9.01.2019r.

16.01.2019r.

23.01.2019r.

30.01.2019r.

6.02.2019r.

27.02.2019r.

6.03.2019r.

13.03.2019r.

20.03.2019r.

27.03.2019r.

3.04.2019r.

10.04.2019r.

8.05.2019r.

15.05.2019r.

13:30-14:15

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. II – III

gr. 2

 

Monika Dominiak

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

12.40 – 13.25

(1 godzina lekcyjna)

Koło języka angielskiego

kl. V

gr. 5

 

Monika Dominiak

9 stycznia 2019

16 stycznia 2019

23 stycznia 2019

30 stycznia 2019

6 luty 2019

27 luty 2019

6 marca 2019

13 marca2019

20 marca2019

27 marca2019

3 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

8 maja 2019

15 maja2019

22 maja 2019

29 maja 2019

5 czerwca 2019

12 czerwca 2019

19 czerwca 2019

 

13.30 – 14.15

(1 godzina lekcyjna)

                                                                            CZWARTEK          

Zajęcia rewalidacyjne

Uczeń  kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

3 stycznia 2019

10 stycznia 2019

17 stycznia 2019

24 stycznia 2019

31 stycznia 2019

7 luty 2019

28 luty 2019

7 marca 2019

14 marca 2019

28 marca 2019

15.00-17.00

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Klasa IV B

Katarzyna Janeczek

3.01.2019

10.01.2019

17.01.2019

24.01.2019

31.01.2019

7.02.2019

28.02.2019

7.03.2019

14.03.2019

21.03.2019

28.03.2019

4.04.2019

11.04.2019

25.04.2019

9.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

6.06.2019

13.06.2019

20.06.2019

godz.7.15-8.00

 

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 7.

Paulina Ignasiak

3.01.2019r.

10.01.2019r.

17.01.2019r.

24.01.2019r.

31.01.2019r.

7. 02.2019r.

28.02.2019r.

7.03.2019r.

14.03.2019r.

21.03.2019r.

28.03.2019r.

4.04.2019r.

11.04.2019r.

25.04.2019r.

9.05.2019r.

7: 10 – 7:55

(1 godzina lekcyjna)

PIĄTEK

Indywidualna terapia pedagogiczna dla ucznia klasy III szkoły podstawowej gr. 10.

Paulina Ignasiak

4. 01.2019r.

11. 01.2019r.

18. 01.2019r.

25. 01.2019r.

8.02.2019r.

1.03.2019r.

8.03.2019r.

15.03.2019r.

22.03.2019r.

29.03.2019r.

6.04.2019r.

13.04.2019r.

27.04.2019r.

10.05.2019r.

17.05.2019r.

13:00-13:45

(1 godzina lekcyjna)

Zajecia logopedyczne gr 1

Małgorzata Sobiela-Woźniak

4  stycznia 2019

11 stycznia 2019

18 stycznia 2019

25 stycznia 2019

1 luty 2019

8 luty 2019

8 marca 2019

15 marca 2019

22 marca 2019

29 marca 2019

05 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

31 maja 2019

07 czerwca 2019

14 czerwca 2019

11.40 – 12.40

Zajęcia logopedyczne gr 2

Małgorzata Sobiela-Woźniak

4  stycznia 2019

11 stycznia 2019

18 stycznia 2019

25 stycznia 2019

1 luty 2019

8 luty 2019

8 marca 2019

15 marca 2019

22 marca 2019

29 marca 2019

05 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

31 maja 2019

07 czerwca 2019

14 czerwca 2019

pozostałe 36h w roku szkolnym 2019/2029

12.40 – 13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 – 14.40

Zajęcia rewalidacyjne

Uczeń  kl. 3gim

Małgorzata Sobiela-Woźniak

4  stycznia 2019

11 stycznia 2019

18 stycznia 2019

25 stycznia 2019

1 luty 2019

8 luty 2019

8 marca 2019

15 marca 2019

22 marca 2019

29 marca 2019

 

13.40 – 15.40

Warsztaty informatyczne kl. IV-VII

 

UWAGA: zajęcia odwołane do powrotu poprzedniego planu lekcji

Andrzej Hampel

4 stycznia 2019

11 stycznia 2019

18 stycznia 2019

25 stycznia 2019

1 luty 2019

8 luty 2019

1 marca 2019

8 marca2019

15 marca2019

22 marca2019

29 marca 2019

5 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

26 kwietnia 2019

10 maja 2019

 

13.35-14.20

Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą klasy IVb gr.1

Ewa Pietrzykowska

4.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

1.02.2019

9.02.2019

1.03.2019

8.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

29.03.2019

5.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

31.05.2019

7.06.2019

14.06.2019

 

13.30-15.30

(2 godziny )

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Klasa VI- VII

 

Katarzyna Janeczek

4.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

1.02.2019

8.02.2019

8.03.2019

15.03.2019

22.03.2019

5.04.2019

12.04.2019

26.04.2019

10.05.2019

17.05.2019

24.05.2019

31.05.2019

7.06.2019

14.06.2019

18.06.2019

godz.7.15 – 8.00

Wsparcie ucznia młodszego kl. I

Martyna Plewa

03.01.2019 r.

10.01.2019 r.

17.01.2019 r.

24.01.2019 r.

31.01.2019 r.

07.02.2019 r.

28.02.2019 r.

07.03.2019 r.

14.03.2019 r.

21.03.2019 r.

28.03.2019 r.

04.04.2019 r.

11.04.2019 r.

25.04.2019 r.

09.05.2019 r.

 

16.05.2019 r.

23.05.2019 r.

30.05.2019 r.

06.06.2019 r.

13.06.2019 r.

11:45-12:30

(1 godzina lekcyjna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45-13:25

(2 godziny lekcyjne)

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy IV-VI

Martyna Plewa

04.01.2019 r.

11.01.2019 r.

18.01.2019 r.

25.01.2019 r.

01.02.2019 r.

08.02.2019 r.

01.03.2019 r.

08.03.2019 r.

15.03.2019 r.

22.03.2019 r.

29.03.2019 r.

05.04.2019 r.

12.04.2019 r.

26.04.2019 r.

10.05.2019 r.

17.05.2019 r.

24.05.2019 r.

31.05.2019 r.

07.06.2019 r.

14.06.2019 r

Pozostałe 40 h zostanie zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020

Piątek 13:30-14:15

(1 godzina lekcyjne)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III

Wioletta Grudzka

4 stycznia 2019r.

11 stycznia 2019r.

18 stycznia 2019r.

25 stycznia 2019r.

1 luty 2019r.

8 luty 2019r.

15luty 2019r.

1 marca 2019r.

8 marca 2019r.

15  marca 2019r.

22  marca 2019r.

29 marca 2019r.

5 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

26 kwietnia 2019r.

10 maja 2019r.

17 maja 2019r.

24 maja 2019r.

31 maja 2019r.

7 czerwca 2019r.

 

12.40-14.20

(2 h)/40godz.

Akademia Matematyczna

kl.III Grupa 3

Wioletta Grudzka

14 czerwca 2019r.

12.40-13.25

zajęcia wyrównawcze z matematyki

dla uczniów klasy VI i VII szkoły podstawowej

(grupa III)

 

 

Krzysztof Gaik

11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06

Pozostałe godziny zaplanowano na kolejny rok szkolny.

 

godz 14:30 – 15:15

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy IV-V

Andrzej Hampel

17 maja 2019

24 maja 2019

31 maja 2019

7 czerwca 2019

14 czerwca 2019

13:35-14:20

(1 godzina lekcyjna)

Zajęcia dodatkowe z matematyki kl IV-V

Andrzej Hampel

Zajęcia realizowane od 1 marca 2019 roku w piątki

13:35-14:20

                                                                              SOBOTA

Indywidualna terapia pedagogiczna

Uczennica kl.3gim

Gr.1

Martyna Plewa

5 stycznia 2019

 11.00 – 14.00

(4 godziny lekcyjne)

 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

dla uczniów z klasy VIII

 

 

Martyna Plewa

5 stycznia 2019

12 stycznia 2019