25 czerwca mury naszej szkoły opuścili absolwenci rocznika 2006. W ten uroczysty dzień, przy pięknej pogodzie, w napowietrznej Ekopracowni „Co w trawie piszczy ?” zgromadzili się rodzice, nauczyciele i uczniowie, by zakończyć jakże wyjątkowy a jednocześnie trudny rok. Uczniowie klasy ósmej zaprezentowali krótki program artystyczny. Ze szczególnym zrozumieniem i uśmiechem przyjęty został skecz pt. „Sprawy bardzo ważne, ważne i nic nieważne” poświęcony tematowi „Po co komu szkoła?”. Radości towarzyszyła także zaduma z powodu rozstania i początku nowego etapu życia. Podziękowania dla nauczycieli i rodziców wywołały łzy wzruszenia. Na zakończenie uroczystości dyrektor E. Krzemińska rozdała nagrody książkowe najlepszym uczniom w szkole oraz tym, którzy nie opuścili żadnego dnia nauki. Następnie Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk wręczył dyplomy uzyskania stypendium za wysokie wyniki w nauce szkolnym prymusom.

I teraz można już było zaśpiewać „Bądź gotowy dziś do drogi…”