dzieci nad symbolicznym ogniskiem

9 listopada o godzinie 17:00 przy symbolicznym ognisku rozpoczęło się w naszej szkole spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną, by uczcić 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy goście zostali wprowadzeni przez zuchy i harcerzy z drużyny „Leśni skauci” na salę gimnastyczną. I wtedy zabrzmiała obrzędowa pieśń: „Płonie ognisko i szumią knieje”, która rozpoczęła muzyczną opowieść „o obrońcach naszych polskich granic”. Uczestnicy wydarzenia włączyli się w śpiewanie utworów patriotycznych, takich jak: „Rota”, ,, Wojenko, wojenko’’, ,,Rozkwitają pąki białych róż”, ,,Pierwsza Brygada” czy ,,Piechota’’ i wiele innych. Pomiędzy piosenkami konferansjerzy przedstawiali informacje historyczne dotyczące śpiewanych tekstów. W blasku ognia zapewne każdy odczuł podniosłą atmosferę i przekonał się, jak cenną wartością jest patriotyzm, dzięki któremu Polska i Polacy cieszą się wolnością.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie i zapraszamy za rok.