Dzieci z ukończonymi swoimi pracami

21 listopada 2022 r. odbyła się lekcja otwarta w kl. III, na której uczniowie eksperymentowali kolorami, dokonując rozdziału barw pochodnych za pomocą chromatografii bibułowej na składowe w pracowni chemicznej. Podczas zajęć trzecioklasiści rozwijali kompetencje przekrojowe, pracując metodami aktywnymi: eksperyment i burza mózgów.

Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca w laboratorium i jakie zasady należy przestrzegać, aby eksperymentowanie dawało radość i satysfakcję. Utrwalili sobie barwy podstawowe i pochodne. A następnie, wykorzystując metodę chromatografii, bibułowej rozdzielali tusze z mazaków obserwując zachodzące zmiany podczas eksperymentów. Ostatnim ogniwem lekcji była próba wyciągnięcia wniosków w obrębie grup laboratoryjnych. Lekcja otwarta była wartościowa nie tylko ze względu na zastosowanie metody eksperymentu, ale również doskonale wpisała się w realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.