Uczniowie oglądają wyposażenie pojazdu

22 listopada uczniowie klas ósmych naszej szkoły udali się z wizytą do Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Młodzież miała możliwość zwiedzania całego budynku, w tym obejrzenia stanowiska dowodzenia, rury do szybkich zjazdów z piętra, wozów strażackich i ich wyposażenia używanego m. in. do gaszenia ognia, działań na lodzie, wyciągania ofiar wypadków zakleszczonych w samochodach, usuwania niebezpiecznych pozostałości z jezdni i ratowania życia (łopaty, topory, młoty, łomy, przecinaki, harpuny, lodowe sanie ratownicze, rzutki, nosze, stabilizatory). Ósmoklasiści zobaczyli, jak wygląda przygotowanie do akcji (od alarmu do wyjazdu), jak szybko profesjonaliści zakładają ubrania bojowe, nakładają maski. Spotkanie to pozwoliło uczniom poznać specyfikę trudnej pracy strażaków oraz poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia.

         Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, podczas której uczniowie zapoznali się z działalnością i zakresem prowadzonych tam badań. Pracownicy sanitarni różnych działów omówili i zaprezentowali rodzaje i elementy sprzętu używanego w pracy w laboratorium oraz pobierania prób w danym środowisku. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły zagadnienia związane z badaniem wody.

Uczniowie w labolatorium

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcieJ