3 maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Z okazji święta Konstytucji 3 maja organizowane są pochody, msze w intencji ojczyzny i uroczyste apele. W naszej szkole także odbyła się uroczysta akademia. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja nie zawsze jednak była uznawana za święto państwowe. Przed rozbiorami obchodzono ją tylko raz- w 1792 r. We współczesnej Polsce 3 maja jest świętem państwowym od 1990 roku. Od 2007 roku tę rocznicę obchodzi się również na Litwie. Konstytucja była wielkim osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.