logo Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II

List otwarty Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w obronie Patrona

W ostatnim czasie w Polsce i na świecie obserwujemy głębokie podziały, konflikty, a nawet walkę ludzi o różnych poglądach, różnym widzeniu świata, różnym poziomie kultury osobistej. Tradycyjny system wartości, oparty na chrześcijaństwie, które leży u podstaw naszej kultury, jest coraz częściej kwestionowany. Najwyraźniej widać to w afirmacji tzw. cywilizacji śmierci (m.in. aborcja, eutanazja) oraz podważaniu fundamentalnego znaczenia rodziny (osłabienie jej trwałości, dążenie do zrównania statusu związków homoseksualnych z małżeństwem czy ideologia gender przypisująca decydującą rolę tzw. płci kulturowej i subiektywnemu określeniu własnej płci).

Coraz wyraźniejszy atak na chrześcijańskie podstawy życia społecznego w naszej Ojczyźnie sprawia, że bardziej niż dotąd potrzebujemy cieszących się szczególnym uznaniem i poważaniem osób, do których można się odwoływać. Przeżywamy głęboki kryzys autorytetów. Wielu spośród tych, którym ufaliśmy, okazało się tego zaufania niegodnymi. Szczególnie bolesne są doniesienia o skandalach obyczajowych, a nawet przestępstwach kryminalnych niektórych ludzi Kościoła, także tych pełniących eksponowane funkcje i zajmujących w nim wysokie stanowiska.

W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby w słusznej krytyce, ocenie postaw i zachowań nie pogrzebać zaufania i dumy z tych, którzy byli i są szlachetnymi, oddanymi Bogu i ludziom.

Jako przedstawiciele nauczycieli i pracowników ponad tysiąca placówek oświatowych w Polsce, które obrały za swojego patrona św. Jana Pawła II, czujemy się w obowiązku zabrać głos wobec coraz częstszych prób podważania autorytetu naszego wielkiego Polaka.

Przegląd przygotowanych prac konkursowych

23 listopada 2020 r. w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – techniczny zorganizowany w ramach realizacji projektu ekologicznego „ EKO dzieci kontra śmieci” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem konkursu było min: rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastyczno – technicznych oraz stworzenie okazji do twórczego spędzania czasu wolnego. Efektem działań było stworzenie pracy przestrzennej wykonanej dowolną techniką z surowców wtórnych. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4 lata i 5 – 6 lat.

Oto laureaci:

Grupa młodsza ( 3 – 4 lata )

I miejsce – Filip Jaworski

II miejsce – Stanisław Kiedos

III – Nikodem Kędzior

 

Grupa starsza ( 5 -6 lat)

I miejsce – Kornelia Borecka

II – miejsce – Kacper Kulig

III – Hanna Pawelec

Zdobywcy I miejsca otrzymali mikrofon wielofunkcyjny, II miejsca - głośnik, a laureaci III miejsca – słuchawki. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy.

Dzieciom i ich rodzicom gratulujemy pomysłowości