25 czerwca mury naszej szkoły opuścili absolwenci rocznika 2006. W ten uroczysty dzień, przy pięknej pogodzie, w napowietrznej Ekopracowni „Co w trawie piszczy ?” zgromadzili się rodzice, nauczyciele i uczniowie, by zakończyć jakże wyjątkowy a jednocześnie trudny rok. Uczniowie klasy ósmej zaprezentowali krótki program artystyczny. Ze szczególnym zrozumieniem i uśmiechem przyjęty został skecz pt. „Sprawy bardzo ważne, ważne i nic nieważne” poświęcony tematowi „Po co komu szkoła?”. Radości towarzyszyła także zaduma z powodu rozstania i początku nowego etapu życia. Podziękowania dla nauczycieli i rodziców wywołały łzy wzruszenia. Na zakończenie uroczystości dyrektor E. Krzemińska rozdała nagrody książkowe najlepszym uczniom w szkole oraz tym, którzy nie opuścili żadnego dnia nauki. Następnie Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk wręczył dyplomy uzyskania stypendium za wysokie wyniki w nauce szkolnym prymusom.

I teraz można już było zaśpiewać „Bądź gotowy dziś do drogi…”

Klasa I z wychowawczynią Klasa I z wychowawczynią

Klasa II z wychowawczynią Uczniowie stoją wraz z wychowawczynią

Klasa III stoją i pozują do zdjęcia Ekipa klasy III

Uczniowie z wychowawczynią klasy IV

18 czerwca uczniowie naszej szkoły pieszo i rowerami podążali malowniczymi szlakami Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie klasy II dotarli do pomnika przyrody Granatowe Źródła. Natomiast uczniowie klasy IV szlakiem rowerowym udali się na Górę Zelce do rezerwatu przyrody Węże.

Harcerze na czuwaniu

W dniach 21-22 czerwca odbył się biwak, w którym wzięło udział 20 harcerzy podzielonych na 5 legionów (zastępów) i kohorta 23 zuchów. Każdy z legionów, jak w rzymskim wojsku, rozbił namiot na nocleg, gotował w kociołkach i mył się pod prysznicami polowymi. Wieczorem członkowie legionów zasiedli do ogniska, wypełniając czas śpiewem i zabawą. Wiele emocji dostarczyła harcerzom gra nocna – legiony udały się na teren wroga celem zdobycia informacji strategicznych o położeniu wojsk przeciwnika. Rano czekał ich marsz i przeprawa promowa. W czasie apelu porannego mieliśmy trzy uroczyste chwile: przyrzeczenie harcerskie, obietnica zuchowa oraz nadanie stopni i sprawności.