Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia

Kategoria: Projekty Opublikowano: niedziela, 25, wrzesień 2016 Danuta Cieśla

Kierunki działań programu profilaktyki uzależnień:

 1. pokonywanie trudności adaptacyjnych i integracja rówieśnicza;
 2. kształtowanie umiejętności interpersonalnych w celu ograniczenia agresji i stresu;
 3. udzielanie pomocy w sytuacjach traumatycznych;
 4. profilaktyka z zakresu uzależnień substancjalnych i behawioralnych;
 5. promowanie zdrowego stylu życia.

 Cel główny projektu:

Uwrażliwienie wychowanków na zagrożenia wynikające z uzależnień substancjalnych i behawioralnych oraz redukowanie ryzyka zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 1. kształtowanie postawy asertywnej, w tym unikania konfliktów, radzenia sobie z agresją i stresem;
 2. uświadomienie na rodzaje uzależnień, a także ich szkodliwość i skutki;
 3. dostrzeganie i właściwe rozumienie uzależnień w rodzinie;
 4. kształtowanie odpowiednich zachowań w celu rozpoznania uzależnień bliskich osób;
 5. kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass mediów oraz zagrożeń z nich płynących;
 6. wdrożenie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu;
 7. kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Planowane efekty z realizacji celów i działań:

W wyniku podjętych działań uczeń:

 1. potrafi radzić sobie z agresją, rozwiązywać sytuacje konfliktowe i stresowe;
 2. potrafi przyjąć postawę asertywną i dokonać właściwego wyboru;
 3. zna rodzaje uzależnień i konsekwencje z nimi związane;
 4. potrafi rozpoznać osobę uzależnioną;
 5. wie, gdzie szukać pomocy i jak zareagować w sytuacji uzależnienia osoby bliskiej;
 6. umie w odpowiedni sposób korzystać z Internetu, a także zna potęgę mass mediów;
 7. prowadzi zdrowy styl życia;
 8. wie, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i jakie działania podjąć.

 Projekt kierowany jest: do dzieci przedszkolnych, klas I-VI szkoły podstawowej  oraz I-III gimnazjum

 Liczba uczestników: 209

Czas trwania projektu: wrzesień 2016 – marzec 2017

Streszczenie projektu:

            Niniejszy projekt adresowany jest do uczniów przedszkolnych, klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Głównym założeniem projektu jest uzmysłowienie uczniom zagrożeń płynących z uzależnień substancjalnych oraz behawioralnych prowadzących do zachowań dysfunkcyjnych.

            Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, m.in. sportowe, muzyczne, plastyczne etc. Ponadto pogłębią swoją wiedzę na temat uzależnień substancjalnych, t.j.: nadużywania alkoholu, narkomanii, zażywania dopalaczy, palenia papierosów, ale także zdobędą wiedzę na temat zupełnie nowych uzależnień behawioralnych, m.in.: uzależnienia od Internetu. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursach, warsztatach, zajęciach artystyczno-plastycznych i sportowych będą wyrabiać i utrwalać pozytywne nawyki zapobiegające uzależnieniom, a co za tym idzie zapobiegające również zaburzeniom zachowania.

            Reasumując projekt „Najkrótsze wyrazy „tak” i „nie” wymagają najdłuższego zastanowienia” - Pitagoras pozwoli uczniom rozwinąć zainteresowania, zapanować nad stresem i emocjami, które często bywają negatywne i prowadzą do agresji. Co więcej, zajęcia odbywające się w ramach projektu pozwolą dzieciom skutecznie budować poczucie własnej wartości, szacunek wobec tożsamości własnej i innych, a także mądrze spojrzeć na świat i być może w przyszłości zapobiec sytuacjom zagrażającym zdrowiu lub życiu.

           

Działania:

 1. Teatr Morality – spektakle i warsztaty
 2. Ponowne spotkanie z edukacją prozdrowotną w teatralnym wydaniu
 3. Jakub Rychter – warsztaty nt. dopalaczy
 4. Psycholog z PPP
 5. Zajęcia nt. cyberprzemocy
 6. Miniwykłady w trakcie zajęć wychowawczych dot. właściwego korzystania z mass mediów
 7. Zajęcia taneczne
 8. Zumba
 9. Takewoondo
 10. Basen
 11. Aerobik
 12. Szachy
 13. Nordic walking
 14. Dziecinada
 15. Zajęcia plastyczne
 16. Zajęcia wokalno – instrumentalne
 17. Zajęcia dziennikarskie
 18. Wyjazd do lokalnej rozgłośni radiowej i telewizyjnej
 19. Zajęcia związane ze szkolnymi programami profilaktycznymi
 20. Spotkanie z położną
 21. Spotkanie z rzecznikiem KPP w Wieluniu
 22. Bajki terapeutyczne
 23. Wyjazdy do KPP w Wieluniu i Straży Pożarnej w Wieluniu
 24. Pierwsza pomoc w ramach programu Ratujemy i uczymy ratować
 25. Jan Paweł z Tyńca – specjalista od medytacji

Autorzy Projektu:

Danuta Cieśla – koordynator

Wioletta Grudzka

Elżbieta Krzemińska

Jolanta Łuczak

Sylwia Smolarz