Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekty

Program dla szkół

Kategoria: Projekty
Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018
Wioletta Grudzka

W roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowe programy ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole” zastąpił nowy program pod nazwą ,,Program dla szkół”. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. Adresowany jest dla uczniów klas I-V, którzy będą nieodpłatnie otrzymywać podczas pobytu w szkole porcje owocowo-warzywne i przetwory mleczne zgodnie z poniższym rozporządzeniem.

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
w ramach „Programu dla szkół”

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 1713) publikuje informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.                                                                                                      

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

  • łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45

  • Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw.

  • łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

 

  • Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

                                                                                                           Szkolny koordynator programu:

                                                                                                                   Wioletta Grudzka

Projekt „Wędrówki Ekoludków” – edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym

Kategoria: Projekty
Opublikowano: piątek, 30, czerwiec 2017
Mirosława Cieśla

Projekt pn. „Wędrówki Ekoludków” – edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 14 990,93 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 12 740,00 PLN.

opis zakresu projektu: Projekt Edukacji Ekologicznej „Wędrówki Ekoludków” przeprowadzony był dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym. W ramach realizacji projektu odbyły się następujące zadania: zakupione lupy, lornetki i siatki na motyle były nieodłącznym ekwipunkiem spacerów i wycieczek po bliższej i dalszej okolicy: wycieczki piesze do lasu, na łąkę i pole, których celem było obserwowanie roślinności, ptaków i zwierząt. Podczas eskapad ekologicznych dzieci miały okazję zapoznać się z różnorodnymi ekosystemami. Poznały budowę drzew, nauczyły się odróżniać drzewa liściaste i iglaste, poznały mieszkańców łąk i pól. Miały okazje podziwiać las, łąkę i pole w różnych porach roku. Elementami projektu były również: wycieczka do Borysewa, gdzie jadąc kolejką dzieci mogły podziwiać najgroźniejsze drapieżniki świata, zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w Mikrokosmosie w Ujeździe, gdzie przewodnik zapoznał dzieci z życiem owadów i roślin, jak również wizyta w Palmiarni i Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, gdzie dzieci poznały różnorodne rodzime i egzotyczne gatunki roślin, drzew i krzewów. W ramach projektu dzieci odbyły także wycieczkę do szkółki leśnej w Mierzycach, której celem było przybliżenie im pracy leśniczego oraz zdobycie informacji na temat dokarmiania zwierząt zimą. Działania rozpoczęliśmy od zakupu istotnych pomocy dydaktycznych, które były niezbędne do realizacji projektu. Pozyskane lupy, lornetki, siatki na motyle uatrakcyjniły zajęcia, wzmogły ciekawość dzieci co do odkrywania tajników przyrody, zachęciły do poszukiwania, obserwowania i wyciągania wniosków. Zakupione materiały plastyczne pozwoliły na tworzenie ciekawych prac plastycznych, gazetek dla rodziców, zostały wykorzystane do konkursów i oprawy plastycznej przedszkolnych działań. Doposażenie sali przedszkolnych w nowe pomoce dydaktyczne: makatki, gry planszowe, plansze demonstracyjne sprawiło, że dzieci mogą realizować swoje pomysły i zabawy w lepszych warunkach, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, pogłębiać wiedzę dotyczącą właściwego zachowania się w lesie, uczyć się segregacji śmieci oraz ochrony przyrody. Trwałym efektem projektu pt. „Wędrówki Ekoludków” są zakupione pomoce edukacyjne, które wzbogaciły wyposażenie sali przedszkolnych i dają możliwość korzystania z nich w przyszłości. Zakupione zostały też materiały plastyczne, dzięki którym możliwe były nasze działania.

odwołane zajęcia

Kategoria: Projekty
Opublikowano: środa, 14, grudzień 2016
Agata Tronina

Zajęcia z języka angielskiego z p. Moniką Dominiak z dnia 20.01.18r. zostaną odpracowane w dniu 27.01.18r. w godzinach 8.00-10.15 dla uczniów 3gim, 10.30-12.45 dla uczniów klasy IV. 

 

Dnia 16.12.2016roku nie odbędą się zajęcia koła języka angielskiego dla klasy I - II gimnazjum w ramach projektu Nowoczesna Edukacja z p. Moniką Dominiak. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Dnia 20.12.2016r. nie odbędą się zajęcia koła języka angielskiego dla uczniów I-III szkoły podstawowej w ramach projektu NE z p. Moniką Dominiak. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Dnia 15 lutego 2017r. nie odbyły się zajęcia rewalidacyjne z uczmniem klasy II szkoły podstawowej w ramach projektu NE z p. J. Łuczak. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dnia 16 lutego 2017r. nie odbyły się zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy I szkoły podstawowej w ramach projektu NE z p. J. Ł.Zajecia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Zajęcia z 16 lutego 2017r. z uczniem klasy I odbędą się (odrobione zostaną) w czwartek, tj. 23 lutego od godz. 13.30 do 14.30 i  2 marca od godz. 13.30. d0 14.30.

Zajęcia z 15 lutego z uczniem klasy II odbędą się (odrobione zostaną) w czwartek, tj. 9 marca (czwartek) od godz. 13.30 do 14.30 i 16  marca od godz. 13.30 do 14.30.

 

Zmiana terminów zajęć indywidualnej terapii pedagogicznej

„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”

Kategoria: Projekty
Opublikowano: czwartek, 01, grudzień 2016
Administrator

„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów”
RPLD.11.01.02-10-A007/16-00

Terminarz zajęć w roku szkolnym 2017/2018:

Katarzyna Janeczek

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – klasa V i VI

( sobota – 10.00 -11.30 - 2 godziny lekcyjne)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – klasa II i III gimnazjum

( sobota – 8.30 -10.00 – 2 godziny lekcyjne)

23.09.2017

7.10.2017

21.10.2017

4.11.2017

18.11.2017

9.12.2017

16.12.2017

13.01.2018

20.01.2018

17.02.2018

10.03.2018

24.03.2018

7.04.2018

21.04.2018

5.05.2018

23.09.2017

7.10.2017

21.10.2017

4.11.2017

18.11.2017

9.12.2017

16.12.2017

13.01.2018

20.01.2018

17.02.2018

10.03.2018

24.03.2018

7.04.2018

21.04.2018

5.05.2018

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Monika Dominiak

Koło języka angielskiego

Uczniowie klas II – III Gimnazjum

Sobota

8.00 – 10.15

(czas trwania: 3 godziny)

7.10.2017r.,21.10.2017r.,

18.11.2017r.,9.12.2017r.,

13.01.2018r.,20.01.2018r.,

17.02.2018r.,10.03.2018r.,

24.03.2018r.,7.04.2018r.

2.

Monika Dominiak

Koło języka angielskiego

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej:

Środa

13.09.2017r.,20.09.17r.

14.25 – 15.10

(czas trwania: 1 godzina)

SOBOTA

7.10.17, 21.10.17r.

10.30-12.00

(czas trwania: 2godziny lekcyjne)

SOBOTA

18.11.17r, 9.12.17r., 13.01.18r., 20.01.2018r., 17.02.18r., 10.03.18r., 24.03.18r. 7.04.18r.

10.30-12.45

(czas trwania: 3 godziny lekcyjne)

3.

Monika Dominiak

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Uczniowie klas V - VI

Szkoły Podstawowej:

Poniedziałek

13.35 – 14.20

(czas trwania: 1 godzina)

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

3.

Jolanta Łuczak

Zajęcia rewalidacyjne

kl. II sp

ŚRODY

godz. 11.40 -12.40

CZWARTKI

godz. 11.40 -12.40

WRZESIEŃ

1) 13.09.17r.

2) 14.09.17r.

3) 20.09.17r.

4) 21.09.17r.

5) 27.09.17r.

6) 28.09.17r.

PAŹDZIERNIK

7) 04.10.17r.

8) 05.10.17r.

9) 11.10.17r.

10) 12.10.17r

11) 18.10.17r.

12) 19.10.17r.

13) 25.10.17r.

14)26.10.17r.

LISTOPAD

15) 02.11.17r.

16) 08.11.17r.

17) 09.11.17r.

18) 15.11.17r.

19) 16.11.17r.

20) 22.11.17r.

21) 23.11.17r.

22) 29.11.17r.

23) 30.11.17r.

GRUDZIEŃ

24) 06.12.17r.

25) 07.12.17r.

26) 13.12.17r.

27) 14.12.17r.

28) 20.12.17r.

29) 21.12.17r.

STYCZEŃ

30) 03.01.18r.

31) 04.01.18r.

32) 10.01.18r.

33) 11.01.18r.

34) 17.01.18r.

35) 18.01.18r.

36) 24.01.18r.

37) 25.01.18r.

II PÓŁROCZE

LUTY

38) 14.02.18r.

39) 15.02.18r.

40) 21.02.18r.

41) 22.02.18r.

42) 28.02.18r.

MARZEC

43) 01.03.18r.

44) 07.03.18r.

45) 08.03.18r.

46) 14.03.18r.

47) 15.03.18r.

48) 21.03.18r.

49) 22.03.18r.

50) 28.03.18r.

KWIECIEŃ

51) 04.04.18r.

52) 05.04.18r.

53) 11.04.18r.

54) 12.04.18r.

55) 18.04.18r.

56) 19.04.18r.

57) 25.04.18r.

58) 26.04.18r.

MAJ

59) 02.05.18r.

60) 09.05.18r.

 

 

4.

Jolanta Łuczak

Zajęcia rewalidacyjne

Kl. III sp

PONIEDZIAŁKI

godz. 12.30 -14.30

WRZESIEŃ

1) 11.09.17r.

2) 18.09.17r.

3) 25.09.17r.

PAŹDZIERNIK

4) 02.10.17r.

5) 09.10.17r.

6) 16.10.17r.

7) 23.10.17r

8) 30.10.17r.

LISTOPAD

9) 06 .11.17r.

10) 13.11.17r.

11) 20.11.17r.

12) 27.11.17r.

GRUDZIEŃ

13) 04.12.17r.

14) 11.12.17r.

15) 18.12.17r.

STYCZEŃ

16) 08.01.18r.

17) 15.01.18r.

18) 22.01.18r.

II PÓŁROCZE

LUTY

19) 12.02.18r.

20) 19.02.18r.

21) 26.02.18r.

MARZEC

22) 05.03.18r.

23) 12.03.18r.

24) 19.03.18r.

25) 26.03.18r.

KWIECIEŃ

26) 02.04.18r.

27) 09.04.18r.

28) 16.04.18r.

29) 23.04.18r.

30) 30.04.18r.

5.

Jolanta Łuczak

Zajęcia rewalidacyjne

kl. IV sp

CZWARTKI

godz.12.40 – 14.40

WRZESIEŃ

1) 14.09.17r.

2) 21.09.17r.

3) 28.09.17r.

PAŹDZIERNIK

4) 05.10.17r.

5) 12.10.17r

6) 19.10.17r.

7) 26.10.17r.

LISTOPAD

8) 02.11.17r.

9) 09.11.17r.

10) 16.11.17r.

11) 23.11.17r.

12) 30.11.18r.

GRUDZIEŃ

13) 07.12.17r.

14) 14.12.17r.

15) 21.12.17r.

STYCZEŃ

16) 04.01.18r.

17) 11.01.18r.

18) 18.01.18r.

19)25.01.18r.

II PÓŁROCZE

LUTY

21) 15.02.18r.

22) 22.02.18r.

MARZEC

23) 01.03.18r.

24) 08.03.18r.

25) 15.03.18r.

26) 22.03.18r.

27) 29.03.18r.

KWIECIEŃ

28) 05.04.18r.

29) 12.04.18r.

30) 19.04.18r.

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy II gimnazjum (obecnie klasa III gimnazjum)

Poniedziałek:14:25-15:25

18.09,25.09,2.10,09.10,16.10,23.10,30.10,13.11,20.11,27.11,04.12,11.12

2.

Paulina Ignasiak

Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum

Uczeń klasy I gimnazjum (obecnie klasa II gimnazjum)

Gr 2

Piątek:13:25-15:25(2h)

22.09,29.09,20.10,27.10

3.

Paulina Ignasiak

Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum

Uczeń klasy I gimnazjum

(obecnie klasa II gimnazjum)

Gr 3

 

Czwartek: 13:25-14:25

14.09,21.09,28.09,05.10,12.10,19.10,26.10,09.11,16.11,30.11, 7.12.

4.

Paulina Ignasiak

Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum

Uczeń klasy I gimnazjum

(obecnie klasa II gimnazjum)

Gr 4

 

Czwartek: 14:25-15:25

21.09,28.09,05.10,12.10,19.10,26.10,09.11,16.11,23.11,07.12,14.12.(2 h)

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Aleksandra Klimas

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z PRZYRODY W KL. IV-V SP

Uczniowie klas szkoły podstawowej

Czwartek

godz. 14.25 – 15.55

14.09.2017

21.09.2017

28.09.2017

5.10.2017

12.10.2017

19.10.2017

26.10.2017

2.11.2017

9.11.2017

16.11.2017

23.11.2017

30.11.2017

7.12.2017

14.12.2017

4.01.2018

11.01.2018

18.01.2018

16.02.2018

23.02.2018

1.03.2018

8.03.2018

15.03.2018

22.03.2018

5.04.2018

12.04.2018

19.04.2018

26.04.2018

10.05.2018

17.05.2018

24.05.2018

 

Aleksandra Klimas

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z PRZYRODY W KL. I-II GIM

Uczniowie klas gimnazjum

Środa

godz. 14.25 – 15.55

13.09.2017

20.09.2017

27.09.2017

4.10.2017

11.10.2017

18.10.2017

25.10.2017

8.11.2017

15.11.2017

22.11.2017

29.11.2017

6.12.2017

13.12.2017

3.01.2018

10.01.2018

17.01.2018

15.02.2018

22.02.2018

28.02.2018

7.03.2018

14.03.2018

21.03.2018

4.04.2018

11.04.2018

18.04.2018

25.04.2018

9.05.2018

16.05.2018

23.05.2018

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć

Nazwa miesiąca

Data

marzec

 25.03.

Kwiecień

 8.04, 22.04

Maj

 6.05, 20.05

Czerwiec

 3.06, 17.06

Harmonogram zajęć logopedycznych z uczniem klasy II sp

            rok szkolny 2017/2018

Nazwa miesiąca

Data

wrzesień

 23.09,30.09

Październik

 14.10, 28.10

listopad

 11.11, 25.11

grudzień

 9.12, 16.12

styczeń

 6.01,20.01

luty

 3.02,17.02

marzec

 3.03,17.03,24.03

kwiecień

 7.04,21.04

maj

 5.05,19.05

czerwiec

 2.06,16.06

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Elżbieta Krzemińska

Koło zainteresowań z matematyki

Klasy I-III

Czwartek 13.35-14.20

Wrzesień

14.09.2017 r.

21.09.2017 r.

28.09.2017 r.

Październik

05.10.2017 r.

12.10.2017 r.

19.10.2017 r.

26.10.2017 r.

Listopad

02.11.2017 r.

09.11.2017 r.

16.11.2017 r.

23.11.2017 r.

30.11.2017 r.

Grudzień

07.12.2017 r.

14.12.2017 r.

21.12.2017 r.

Styczeń

04.01.2018 r.

11.01.2018 r.

18.01.2018 r.

25.01.2018 r.

Luty

15.02 2018 r.

22.02.2018 r.

Marzec

01.03.2018 r.

08.03 2018 r.

15.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Kwiecień

05.04.2018 r.

12.04.2018 r.

19.04 2018 r.

Maj

26.05 2018 r.

10.05.2018 r.

2.

Elżbieta Krzemińska

Zajęcia uczniowie młodsi

Klasa I

Czwartek (po 2 godziny)

11.40-12.30 i

12.40-13.25

Wrzesień

14.09.2017 r.

21.09.2017 r.

28.09.2017 r.

Październik

05.10.2017 r.

12.10.2017 r.

19.10.2017 r.

26.10.2017 r.

Listopad

02.11.2017 r.

09.11.2017 r.

16.11.2017 r.

23.11.2017 r.

30.11.2017 r.

Grudzień

07.12.2017 r.

14.12.2017 r.

21.12.2017 r.

Styczeń

04.01.2018 r.

11.01.2018 r.

18.01.2018 r.

25.01.2018 r.

Luty

15.02 2018 r.

22.02.2018 r.

Marzec

01.03.2018 r.

08.03 2018 r.

15.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Kwiecień

05.04.2018 r.

12.04.2018 r.

19.04 2018 r.

Maj

26.05 2018 r.

10.05.2018 r.

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Wioletta Grudzka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Klasa IV-V

         

WRZESIEŃ (2h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

 18.09.2017

25.09.2017

PAŹDZIERNIK(5h)

od 12.40-13.25

02.10.2017

09.10.2017

16.10.2017

23.10.2017

30.10.2017

LISTOPAD(4h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

06.11.2017

13.11.2017

20.11.2017

27.11.2017

GRUDZIEŃ(3h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

04.12.2017

11.12.2017

18.12.2017

STYCZEŃ(4h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

08.01.2018

15.01.2018

22.01.2018

29.01.2018

LUTY( 3h)

od 12.40-13.25

 PONIEDZIAŁEK

12.02.2017

19.02.2017

26.02.2017

MARZEC( 4h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

05.03.2018

12.03.2018

19.03.2018

26.03.2018

KWIECIEŃ(4h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

9.04.2018

16.04.2018

23.04.2018

30.04.2018

MAJ(1h)

od 12.40-13.25

PONIEDZIAŁEK

07.05.2018

Andrzej Hampel:

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki (piątek 13.35-14.20):

8, 15, 22, 29.09

6, 13, 20, 27.10

3, 10, 17, 24.11

1, 8, 15.12

5, 12, 19.01

16, 23.02

2, 9, 16, 23.03

6, 13, 20, 27.04

4, 11.05

Warsztaty informatyczne (3 grupy, sobota 8:00-11:45):

Sesja 7

16.09 23.09 30.09

Sesja 8

7.10   14.10 28.10

Sesja 9

4.11   11.11 18.11

Sesja 10

25.11 2.12   9.12

Sesja 11

16.12 13.01 20.01

Sesja 12

17.02 24.02 3.03

Krzysztof Gaik;

zajęcia wyrównawcze z matematyki (30 h) prowadzone będą w co drugi
poniedziałek:

daty: 02.10.2017, 16.10.2017, 30.10.2017, 13.11.2017, 27.11.2017,
11.12.2017, 08.01.2018, 22.01.2018, 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018,
26.03.2018, 16.04.2018, 30.04.2018, 14.05.2018

- zajęcia z koła matematycznego (28 h) prowadzone będą w co drugi
poniedziałek:

daty: 25.09.2017, 09.10.2017, 23.10.2017, 6.11.2017, 20.11.2017,
04.12.2017, 18.12.2017, 15.01..2018, 5.02.2018, 19.02.2018, 05.03.2018,
19.03.2018, 09.04.2018, 23.04.2018

warsztaty bezpieczeństwa w sieci

- każdy wtorek: 26.09.2017, 3.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017,
24.10.2017, 7.11.2017, 14.11.2017, 21.11.2017, 28.11.2017, 5.12.2017,
12.12.2017, 19.12.2017, 02.01.2018r.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Ewa Pietrzykowska

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

IV-VI

12.09.2017-7.15-8.00

19.09.2017-7.15-8.00

26.09.2017-7.15-8.00

30.09.2017-9.00-12.45

3.10.2017-7.15-8.00

7.10.2017-9.00-12.45

10.10.2017-7.15.-8.00

17.10.2017-7.15-8.00

24.10.2017-7.15-8.00

31.10.2017-7.15-8.00

7.11.2017-7.15-8.00

14.11.2017-7.15-8.00

21.11.2017-7.15-8.00

28.11.2017-7.15-8.00

5.12.2017-7.15-8.00

8.12.2017-7.15-8.00

12.12.2017-7.15-8.00

19.12.2017-7.15-8.00

2.01.2018-7.15-8.00

9.01.2018-7.15-8.00

16.01.2018-7.15-8.00

23.01.2018-7.15-8.00

30.01.2018-9.00-12.45

31.01.2018-9.00-12.45

13.02.2018-7.15-8.00

20.02.2018-7.15.-8.00

24.02.2018-9.00-12.45

27.02.2018-7.15-8.00

6.03.2018-7.15-8.00

9.03.2018-9.00-12.45

13.03.2018-7.15-8.00

27.03.2018-7.15-8.00

7.04.2018-9.00-12.00

2.

Ewa Pietrzykowska

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

II-III gimnazjum

8.09.2017-7.15-8.00

15.09.2017-7.15-8.00

22.09.2017-7.15-8.00

23.09.2017-10.00-13.45

29.09.2017-7.15-8.00

6.10.2017-7.15-8.00

13.10.2017-7.15-8.00

14.10.2017-9.00-12.45

20.10.2017-7.15-8.00

27.10.2017-7.15-8.00

3.11.2017-7.15-8.00

10.11.2017-7.15-8.00

17.11.2017-7.15-8.00

24.11.2017-7.15-8.00

1.12.2017-7.15-8.00

8.12.2017-7.15-8.00

15.12.2017-7.15-8.00

22.12.2017-7.15-8.00

5.01.2018-7.15-8.00

12.01.2018-7.15-8.00

19.01.2018-7.15-8.00

26.01.2018-7.15-8.00

1.02.2018-9.00-12.45

2.02.2018-9.00-12.45

16.02.2018-7.15-8.00

17.02.2018-9.00-12.45

23.02.2018-7.15-8.00

2.03.2018-7.15-8.00

3.03.2018-9.00-12.45

9.03.2018-7.15-8.00

16.03.2018-7.15-8.00

23.03.2018-7.15-8.00

24.03.2018-9.00-12.00

 

Terminarz zajęć w roku szkolnym 2016/2017:

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Halina Kędzior Zajęcia z uczniami młodszymi kl. IV SP

wtorek 1240-1420

luty – 7,14,21,28

marzec- 7,14,21,28

kwiecień- 4,11,25

maj-9,16,23,30

czerwiec-6
2 Halina Kędzior Zajęcia wyrównawcze kl. VI SP

poniedziałek 14.20-15.05

luty- 6,13,20,27

marzec- 6,13,20,27

kwiecień- 3,10, 24

maj-8,15,22,29

Czerwiec- 5,12,19

Sobota 9.00-12.00

Luty-18

Sobota 8.00-12.30

Marzec -4,11,18,25

Kwiecień-1,8,22,29

Maj-20,27

Czerwiec-3,10,17,24
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Monika Dominiak Koło języka angielskiego

Uczniowie klas I –II Gimnazjum

Piątek 13.25 – 14.10

2. Monika Dominiak Koło języka angielskiego

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Wtorek 11.45 – 12.30

3. Monika Dominiak Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Uczniowie klas IV – V

Szkoły Podstawowej

Czwartek 13.35 -14.20

4.

Monika Dominiak

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Uczniowie klasy VI

Szkoły Podstawowej

Środa 13.35 – 14.20

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Krzysztof Gaik zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. I-II gim kl. I-II gim

Środa, 14:30 – 16:00

Daty: 7.12, 21.12, 11.01, 8.02, 22.02 8.03, 22.03, 5.04, 12.04, 26.04, 10.05

  Krzysztof Gaik zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. III gim Kl. III gim

Czwartek,
godziny: 14:30-16:00

Daty: 22.12, 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04

godziny14:30-16:45

Daty: 01.12, 8.12, 15.12, 5.01, 12.01, 2.02, 9.02, 16.02,23.02, 9.03

  Krzysztof Gaik koło zainteresowań z matematyki w kl. I-II Gim Kl.I-II gim

Piątek, 14:30 – 16:00

daty: 2.12, 9.12, 16.12, 13.01, 3.02, 10.02, 17.02, 24.02, 3.03, 10.03, 17.03

  Krzysztof Gaik zajęcia komputerowe

Kl. 1gim

Kl.2 gim

Kl.3 gim

Środa, 14:30 – 16:00

daty:14.12, 4.01, 1.02, 15.02, 1.03, 15.03, 29.03, 5.04, 19.04, 17.05, 24.05

Środa, 16:00 – 17:30

daty:14.12, 4.01, 1.02, 15.02, 1.03, 15.03, 29.03, 5.04, 19.04, 17.05, 24.05

Wtorek, 14:30-16:00

daty: 6.12, 13.12, 20.12, 3.01, 10.01, 7.02, 14.02, 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04, 25.04, 9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 6.06, 13.06

  Krzysztof Gaik Dodatkowe zajęcia informatyczne: warsztaty bezpieczeństwa w sieci -

Poniedziałek, data: 23.01,

Godz: 8:00-8:45, 8:50-9:35, 9:40-10:25

Wtorek, data: 24.01,

Godz: 8:00-8:45, 8:50-9:35, 9:40-10:25

Środa, data: 25.01,

Godz: 8:00-8:45, 8:50-9:35, 9:40-10:25

Środa, 14:30 – 16:00

daty: 31.05, 7.06, 14.06

 

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Wioletta Grudzka Zajęcia wyrównawcze z matematyki Klasa IV-V

PAŹDZIERNIK

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

03.10.2016

10.10.2016

17.10.2016

24.10.2016r

LISTOPAD

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

07.11.2016

14.11.2016

21.11.2016

28.11.2016

GRUDZIEŃ

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

05.12.2016

12.12.2016

19.12.2016

STYCZEŃ

02.01.2017

09.01.2017

30.01.2017

LUTY

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

06.02.2017

13.02.2017

20.02.2017

27.02.2017

MARZEC.

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

06.03.2017

13.03.2017

20.03.2017

27.03.2017

KWIECIEŃ

od 13.35-14.20

PONIEDZIAŁEK

03.04.2017

10.04.2017

24.04.2017

MAJ

08.05.2017

15.05.2015

22.05.2017

29.05.2016

05.06.2017

         
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Andrzej Hampel Zajęcia wyrównawcze z matematyki Klasa VI Czwartek, 14:20-15:05
2 Andrzej Hampel Zajęcia pozalekcyjne z matematyki Klasa IV-V Piątek, 13:35-14:20
3 Andrzej Hampel Warsztaty informatyczne Grupa kl. VI

Soboty – 8:00-12:00

8.10, 5.11, 3.12, 7.01, 11.02, 4.03

4 Andrzej Hampel Warsztaty informatyczne Grupa – kl. VI-V 15.10, 19.11, 10.12, 14.01, 18.02, 1103
5 Andrzej Hampel Warsztaty informatyczne Grupa – kl. V-IV 29.10, 26.11, 17.12, 4.02, 25.02, 18.03
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Katarzyna Janeczek Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego II klasa gimnazjum

18.10.2016 -13.30 -15.00

25.10.2016 -13.30 -15.00

8.11.2016 -13.30 -14.30

15.11.2016 -13.30 -14.30

29.11.2016 – 13.30-14.30

6.12.2016 – 13.30 -14.30

13.12.2016 -13.30 -14.30

20.12.2016 -13.30-14.30

3.01.2017 -13.30 -14.30

10.01.2017– 13.30 -14.30

31.01.2017 – 13.30-14.30

7.02.2016-13.30-14.30

14.02.2017-13.30-14.30

21.02.2017-13.30-14.30

28.02.2017-13.30-14.30

7.03.2017-13.30-14.30

14.03.2017-13.30-14.30

21.03.2017-13.30-14.30

28.03.2017-13.30-14.30

4.04.2017-13.30-14.30

11.04.2017-13.30-14.30

18.04.2017-13.30-14.30

25.04.2017-13.30-14.30

2.05.2017-13.30-14.30

9.05.2017-13.30-14.30

16.05.2017-13.30-14.30

23.05.2017-13.30-14.30

30.05.2017-13.30-14.30

Każdy wtorek

  Katarzyna Janeczek Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego III klasa gimnazjum

21.10.2016-13.30-15.00(piątek)

12.11.2016-11.30-13.00(sobota)

26.11.2016-11.30-13.00(sobota)

3.12.2016-11.30-13.00(sobota)

16.12.2016-11.30-13.00(sobota)

28.12.2016-10.00-13.00 (środa)

14.01.2017-11.30-13.00(sobota)

20.01.2017-10.00-14.00(piątek)

25.01.2017-10.00-14.00 (Środa)

11.02.1017-11.30-13.00(sobota)

18.02.2017-11.30-13.00(sobota)

11.03.2017-11.30-13.00(sobota)

18.03.2017-11.30-13.00(sobota)

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

 

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Aleksandra Klimas Zajęcia pozalekcyjne z przyrody w kl. IV-V SP Uczniowie klas IV i V SP

5.10.2016, środa, 14.25-15.55

12.10.2016, środa, 14.25-15.55

19.10.2016, środa, 14.25-15.55

26.10.2016, środa, 14.25-15.55

2.11.2016, środa, 14.25-15.55

9.11.2016, środa, 14.25-15.55

16.11.2016, środa, 14.25-15.55

23.11.2016, środa, 14.25-15.55

30.11.2016, środa, 14.25-15.55

7.12.2016, środa, 14.25-15.55

14.12.2016, środa, 14.25-15.55

21.12.2016, środa, 14.25-15.55

4.01.2017, środa, 14.25-15.55

11.01.2017, środa, 14.25-15.55

17.01.2017, wtorek, 9.00-12.00

1.02.2017, środa, 14.25-15.55

8.02.2017, środa, 14.25-15.55

15.02.2017, środa, 14.25-15.55

22.02.2017, środa, 14.25-15.55

1.03.2017, środa, 14.25-15.55

8.03.2017, środa, 14.25-15.55

15.03.2017, środa, 14.25-15.55

22.03.2017, środa, 14.25-15.55

29.03.2017, środa, 14.25-15.55

5.04.2017, środa, 14.25-15.55

19.04.2017, środa, 14.25-15.55

26.04.2017, środa, 14.25-15.55

10.05.2017, środa, 14.25-15.55

17.05.2017, środa, 14.25-15.55

24.05.2017, środa, 14.25-15.55

31.05.2017, środa, 14.25-15.55

7.06.2017, środa, 14.25-15.55

1. Aleksandra Klimas Zajęcia pozalekcyjne z przyrody w kl. I-II GIMNAZJUM Uczniowie klas I i II GIMNAZJUM

6.10.2016, czwartek, 14.25-15.55

13.10.2016, czwartek, 14.25-15.55

20.10.2016, czwartek, 14.25-15.55

27.10.2016, czwartek, 14.25-15.55

3.11.2016, czwartek, 14.25-15.55

10.11.2016, czwartek, 14.25-15.55

17.11.2016, czwartek, 14.25-15.55

24.11.2016, czwartek, 14.25-15.55

1.12.2016, czwartek, 14.25-15.55

8.12.2016, czwartek, 14.25-15.55

15.12.2016, czwartek, 14.25-15.55

22.12.2016, czwartek, 14.25-15.55

5.01.2017, czwartek, 14.25-15.55

12.01.2017, czwartek, 14.25-15.55

18.01.2017, środa, 9.00-12.00

2.02.2017, czwartek, 14.25-15.55

9.02.2017, czwartek, 14.25-15.55

16.02.2017, czwartek, 14.25-15.55

23.02.2017, czwartek, 14.25-15.55

2.03.2017, czwartek, 14.25-15.55

9.03.2017, czwartek, 14.25-15.55

16.03.2017, czwartek, 14.25-15.55

23.03.2017, czwartek, 14.25-15.55

30.03.2017, czwartek, 14.25-15.55

6.04.2017, czwartek, 14.25-15.55

27.04.2017, czwartek, 14.25-15.55

4.05.2017, czwartek, 14.25-15.55

11.05.2017, czwartek, 14.25-15.55

18.05.2017, czwartek, 14.25-15.55

25.05.2017, czwartek, 14.25-15.55

1.06.2017, czwartek, 14.25-15.55

8.06.2017, czwartek, 14.25-15.55

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Elżbieta Krzemińska Koło zainteresowań z matematyki Klasy I-III

Czwartek 11.45-12.30

06.10.2016 r.

13.10.2016 r.

20.10.2016 r.

27.10.2016 r.

03.11.2016 r.

10.11.2017 r.

17.11.2017 r.

24.11.2017 r.

01.12.2016 r.

08.12.2016 r.

15.12.2016 r.

22.12.2016 r.

05.01.2017 r.

12.01.2017 r.

02.02.2017 r.

09.02.2017 r.

16.02.2017 r.

23.02.2017 r.

02.03. 2017 r.

09.03.2017 r.

16.03.2017 r.

23.03 2017 r.

30.03.2017 r.

06.04.2017 r.

20.04.2017 r.

27.04.2017 r.

04.05 2017 r.

11.05 2017 r.

18.05.2017 r.

25.05.2017 r.

       

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Ewa Pietrzykowska Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego IV-VI

30.11.2016- 7.15-8.00

7.12.2016r.- 7.15-8.00

14.12.2016 -7.15-8.00

21.12.2016- 7.15-8.00

4.01.2017 - 7.15.8.00

11.01.2017- 7.15.8.00

17.01.2017- 19.01.2017-9.00-13.00

2. Ewa Pietrzykowska Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego I-II gimnazjum

6.12.2016- 7.15-8.00

13.12.2016- 7.15-8.00

20.12.2016- 7.15.8.00

3.01.2017- 7.15-8.00

10.01.2017- 7.15-8.00

23.01.2017-24.01.2017-9.00-13.00

3. Ewa Pietrzykowska Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego III gimnazjum

1.12.2016- 7.15-8.00

5.12.2016- 7.15-8.00

15.12.2016. -7.15-8.00

19.12.2016- 7.15-8.00

22.12.2016- 7.15-8.00

2.01.2017- 7.15-8.00

5.01.2017- 7.15-8.00

9.01.2017- 7.15-8.00

12.01.2017- 7.15-8.00

20.01.2017-9.13.00

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1.

Jolanta Łuczak

Zajęcia komputerowe

Grupa I

Bartosz Cieślak

Patrycja Ciosek

Bartosz Drab

Adam Ignasiak

Amelia Kasprzak

Maja Miarka

Michał Pokrzywiński

Oliwia Sokalska

Grupa II

Kiedos Dorota

Kiedos Emilia

Klara Martyna

Mencfel Sebastian

Mordal Mikołaj

Pychyński Wiktor

Stykała Izabela

Ignasiak Kacper

Grupa III

Dubas Krystian

Kaczmarek Wiktoria

Kowal Maria

Mordal Kacper

Ptak Marek

Ryng Olaf

Ścigała Zuzanna

Tasarz Kacper

w poniedziałki

godz. 11.45 -12.30

od   19.12.16r.

w poniedziałki

godz. 11.45 -12.30

ferie zimowe

23.01.17r. (poniedziałek)

   godz. 9.00-11.30

24.01.17r. (wtorek)

   godz.   9.00-11.30

25.01.17r. (środa)

   godz. 9.00 -11.30

Zajęcia indywidualnej terapii Kl. II

od 20.03.17r.

w poniedziałki

     godz. 11.40 – 12.40

Zajęcia rewalidacyjne kl. I sp

w czwartki

   godz. 12.30 -14.30

Zajęcia rewalidacyjne Kl. II sp

w środy

godz. 13.30 -15.30

Zajęcia rewalidacyjne kl. III sp

w piątki

godz. 12.30-14.30

dodatkowo:

10.02.17r.

14.30-13.30

Zajęcia rewalidacyjne kl. III gim

wtorek - piątek

godz. 7.30 – 8.00

od 06.02.2017r.

poniedziałek - piątek

godz.7.30 - 8.00

Zajęcia z kreatywności

Grupa IV szkoły podstawowej

Terminy :

14 grudnia (środa) w godzinach 13.35-16.00

Ferie:

19 stycznia (czwartek) i 26 stycznia (czwartek) w godzinach 8.30-11.30

Grupa III szkoły podstawowej

Terminy:

17 grudnia(sobota) godziny 9.00-12.30

Ferie:

17 stycznia (wtorek) i 24 stycznia (wtorek) w godzinach 8.30-11.30

Grupa I gimnazjum

Terminy:

17 grudnia(sobota) godziny 9.00-12.30

Ferie:

*17 stycznia (wtorek) w godzinach 8.30-11.30
*24 stycznia (wtorek) w godzinach 8.30-11.30

Grupa II gimnazjum

Terminy:

17 grudnia(sobota) godziny 9.00-12.30

Ferie:

*19 stycznia (czwartek) w godzinach 8.30-11.30
*26 stycznia (czwartek) w godzinach 8.30-11.30

Zajęcia grup I i II szkoły podstawowej będą rozplanowane po feriach.

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Do kogo kierowane są zajęcia

Terminy spotkań

(data, dzień tygodnia, godziny)

1. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy I gimnazjum

Piątek: 12.35-13.35

13.01,3.02,10.02,17.02,24.02,

3.03,10.03,17.03,24.03,31.03,

7.04,21.04,28.04,5.05,12.05,

19.05,26.05,2.06,9.06,16.06

Ferie: 19.01. (9- 12)

26.01.17r. (9-12)

2. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy II gimnazjum

Piątek: 13.35-14.35

13.01,3.02,10.02,17.02,24.02,

3.03,10.03,17.03,24.03,31.03,

7.04,21.04,28.04,5.05,12.05,

19.05,26.05,2.06,9.06,16.06

3. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy I gimnazjum

Wtorek: 12.35-13.35

10.01,31.01,7.02,14.02,

21.02,28.02,7.03,14.03,21.03,28.03

4.04,11.04,18.04,25.04,9.05,16.05,

23.05,30.05,6.06,13.06,20.06

ferie: 25.01.17r. 11.00-14.00

4. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy I gimnazjum

Wtorek: 13.35-14.35

10.01,31.01,7.02,14.02,

21.02,28.02,7.03,14.03,21.03,28.03

4.04,11.04,18.04,25.04,9.05,16.05,

23.05,30.05,6.06,13.06,20.06

5. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy I gimnazjum

Wtorek:14.35-15.35

10.01,31.01,7.02,14.02,

21.02,28.02,7.03,14.03,21.03,28.03

4.04,11.04,18.04,25.04,9.05,16.05,

23.05,30.05,6.06,13.06,20.06

6. Paulina Ignasiak Zajęcia indywidualnej terapii dla uczniów wykazujących niedostosowanie społeczne, trudności w relacji w grupie dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV i VI i gimnazjum Uczeń klasy V szkoły podstawowej

Poniedziałek:13.30-14.30

30.01,6.02,13.02,20.02,27.02,6.03,13.03,20.03,27.03,

3.04,10.04,24.04,8.05,15.05,22.05,

29.05,5.06,12.06,19.06

Ferie: 16.01.17r. (9-13)

23.01.2017r. (10.00-13.00)

Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty

Kategoria: Projekty
Opublikowano: piątek, 28, październik 2016
Małgorzata Sobiela-Woźniak

   „Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty ”

Nasza Eko-pracownia

   powstała dzięki dofinansowaniu

                                                     ze środków WFOŚ i GW


http://www.zainwestujwekologie.pl/

NAZWA ZADANIA:

Utworzenie Naszej-ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego o nazwie „Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty”.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym założeniem wykorzystania ekopracowni jest nauka poprzez działania uczniów i nowoczesne metody nauczania, które poszerzą i rozwiną zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi, uświadomią im współczesne problemy ochrony środowiska naturalnego i przybliżą sposoby jego ochrony na miarę XXI wieku. Dzięki prowadzonym w niej eksperymentom rozbudzona zostanie także ich wrażliwość na piękno przyrody i wyjątkowość zachodzących w niej zjawisk.

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 37269,76 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN to 28 540,44 zł i środki własne 8728,32zł

Projekt obejmuje zaplanowanie i utworzenie ekopracowni oraz wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne, aby móc zrealizować zadania opracowanego  programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

1. Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania "Nasza Eko-pracownia" obejmuje:

- interaktywny zestaw stacjonarny, głośniki, wizualizer, laptop, aparat fotograficzny,

pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną,

- wyposażenie pracowni (meble, gabloty, fototapety ścienne, rolety okienne i inne),

rośliny doniczkowe

- prace remontowe.

 

2. Zajęcia realizowane w oparciu o utworzoną ekopracownię odbywać będą się w grupach tematycznych w okresie od października 2016 do czerwca 2017:

-  Woda dobro nas wszystkich

-  Lubię czysto – więc szanuję!

- Czysta woda zdrowia doda.

-  Woda globalnie.

-  Pijmy wodę na zdrowie!

-  Woda nas uwodzi – z nurtem łódzkich rzek.

-  Niebieska Planeta – jak chronić zasoby wodne Ziemi.

-  Wypoczynek z głową.

-  Festiwal nauki o wodzie.

Koordynator projektu: Małgorzata Sobiela-Woźniak

 

 

Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty” już otwarte…..

 

W dniu 21 października 2016r. W Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym uroczyście otwarto „Załęczańskie eksperymentatorium gimnazjalisty” - ekopracownię, która powstała dzięki wsparciu finansowemu z WFOŚ i GW w Łodzi i Gminy Pątnów .

Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Dyrektor Szkoły Sławomir Cieśla, Przedstawiciel Sieradzkich Parków Krajobrazowych Krzysztof Gara, Przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Ryng i Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Oliwia Kowal.

Część artystyczna pt: „Woda wokół nas” przygotowana przez uczniów na tę okoliczność przedstawiła celowość zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Uczniowie bowiem przedstawili wodę jako związek chemiczny z punktu widzenia naukowców z różnych dziedzin nauki: chemii, geografii, fizyki, biologi i medycyny. Przedstawienie miało formę wiadomości dnia w których tematem przewodnim była woda. Dziennikarz łączył się z reporterem w laboratorium gdzie prowadzony był wywiad z poszczególnymi profesorami a w tle laboranci wykonywali doświadczenia przy użyciu zakupionych pomocy dydaktycznych w ramach projektu.

Pomysłowość uczniów nagrodzona została gromkimi brawami i słowami uznania ze strony gości. Uczniowie podziękowali fundatorom za nowoczesną ekopracownię w której będą mogli otrzymywać, badać i analizować substancje towarzyszące na na co dzień.

Dzień później podczas obchodów 10-tej rocznicy nadania szkole imienia dokonano poświęćenia pracownii przez ojca Jana Pawła gościa zaproszonego na tą uroczystość.