Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym znajduje się w malowniczym zakątku Załęczańskiego Parku Krajobrazowego Gminy Pątnów.

Początkowo jako  szkoła  podstawowa  nie wyróżniała się od innych placówek wiejskich naszego powiatu, czy województwa.

Momentem przełomowym był rok 1994. Jako jedna z nielicznych placówek województwa łódzkiego, Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Było to pionierskie wyzwanie zarówno dla uczniów, nauczycieli, dyrektora jak i całego środowiska lokalnego.

Wspólne zmagania uwieńczone zostały włączeniem naszej szkoły  do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i doprowadziły do:

 • Utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego z silną sekcją Biegów na Orientację.
 • Powstania bloku żywieniowego.
 • Działania  świetlicy szkolnej.
 • Teatru dziecięcego.
 • Chóru śpiewaczego.
 • Organizacji aktywnych form wypoczynku letniego poprzez rajdy rowerowe, wycieczki piesze i autokarowe, organizacja półkolonii w czasie wakacji, wypoczynku podczas ferii zimowych.
 • Udziału w Zimowej Akcji Feryjnej „Poszukujemy Wokalnych Perełek”.
 • Wielotorowych działań mających na celu profilaktykę jako wypełnienie czasu wolnego poprzez sport, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty plastyczne, taneczne, itp.
 • Realizacji autorskich programów profilaktycznych.
 • Organizacji imprez środowiskowych, tj. Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, choinka szkolna, Wigilia, biegi na orientację itp.
 • Zdobywania doświadczeń w dziedzinie samorządności poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski i sklepik szkolny.

W 2007roku  w wyniku reorganizacji sieci szkół Gminy Pątnów nasza placówka stała się zespołem obejmującym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum (obecnie po likwidacji gimnazjum obejmuje szkołę i przedszkole).

Nastąpiła rozbudowa obiektu szkolnego i budowa sali gimnastycznej.

Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęliśmy w nowo oddanym obiekcie wyposażonym w sprzęt szkolny i sportowy, a  codziennej nauce i pracy przyświeca motto Jana Pawła II, które brzmi: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.

Walczymy  o edukację, o przyszłość dzieci ze środowiska wiejskiego. Dlatego diagnozujemy zainteresowania i potrzeby naszych uczniów, rozbudzamy je i tworzymy podstawy do wszechstronnego rozwoju poprzez koła zainteresowań i realizację projektów unijnych.

Z własnej inicjatywy włączamy się w różnego rodzaju akcje i programy. Otrzymaliśmy tytuł i certyfikat „Szkoła z klasą” oraz „Akademia szkoły z klasą”. Jako prężnie działający zespół szkół angażujemy się w pisanie licznych projektów edukacyjnych, propagujących idee Szkoły Promującej Zdrowie, które cieszą się uznaniem środowiska oświatowego. Nasze projekty ściśle wiążą się z miejscem, w którym żyjemy,  np.: „Rzeczpospolita Internetowa” i „Nowy Impuls” realizowane w latach 2006 – 2008 służyły uaktywnieniu społeczeństwa Załęcza Małego.

W wyniku tych działań na terenie wsi powstały trzy gospodarstwa agroturystyczne.

Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu turystycznego (kajaki, rowery) oraz utworzono punkt informacji turystycznej.

Wytyczono po dwa szlaki rowerowe i piesze na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline